Klart for nye medlemmar i NARMA sitt arbeidsutval

Ved årsmøtet i mars 2017 skal det veljast nye medlemmar til NARMA sitt arbeidsutval (AU). AU skal i størst mogeleg grad spegle representasjonen i nettverket, både når det gjeld institusjons- og stillingstype. Representantane vert vald for ein periode på 3 år, etter vedtak i årsmøtet 2016.

Hovudoppgåva til AU er å ivareta og styrke utviklinga av nettverket, bl.a. ved å:

  • arrangere konferansar, workshops og kurs
  • bidra til utvikling av gode administrative nettverk
  • bidra til eit godt samspel mellom institusjonane sine kjerneaktivitetar.

Dersom du kunne tenke deg å delta, ta kontakt snarast med vår valkomité:
Kjersti Sjaatil, HiOA (kjersti.sjaatil(at)hioa.no
Pål Vegar SToreheier, UiT (paal.v.storeheier(at)uit.no)
John Kamsvåg, NTNU (john.kamsvag(at)ntnu.no)