Arbeidsutvalg

Representanter i NARMAs Arbeidsutvalg etter valget på NARMA Årsmøte 2015. (Funksjonstid i parentes.)

Leder: Nestleder:

Heidi Annette Espedal
avdelingsdirektør,
Universitetet i Bergen
(2017-20)

Narma_brick_150x106

Hanne Merethe Sørgjerd
seniorrådgiver, NTNU
(2015-19)

Medlemmer:

Mette Topnes
Seniorrådgiver, Universitetet i Oslo
(2017-2020)

Ståle Liljedal
Seksjonssjef, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
(2015-19)

Erik Ingebrigtsen
Seksjonssjef,  NTNU
(2017-20)

NarmaAU13_eirin_fausa_pettersen_150x106

Eirin Fausa Pettersen
Forskningsdirektør, Høgskolen på Vestlandet
(2015-19, gjenvalg)

Eli Andås
Seniorrådgiver, Universitetet i Agder
(2017-2020, gjenvalg)

NarmaAU15_tanja_strom_150x106

Tanja Strøm
Seniorrådgiver, OsloMet – storbyuniversitetet
(2015-19)

Varamedlemmer:

Anja Hegen,
Seniorrådgiver, Universitetet i Bergen
(2017-2020)

Stian Sundell Torjussen
seniorrådgiver, Høgskolen i Innlandet
(2017-2020, gjenvalg)

Sekretariat:
NarmaAU13_malfrid_tangedal_150x106

Målfrid Tangedal
Seniorrådgiver, Forskningsadministrativ avdeling, Universitetet i Agder
(2016-2019)