UiA gir stafettpinnen videre – nytt NARMA-sekretariat søkes

– Et nyttig og spennende arbeid

Universitetet i Agder har fått større nettverk og høyere kompetanse på forskningsadministrasjon av å lede NARMA-sekretariatet siden 2016. Nå oppfordrer de andre institusjoner til å søke.

Tekst og foto: Walter N. Wehus

– Det finnes ingen formell utdannelse for å bli forskningsadministrator. Også de som er mer erfarne trenger kompetanseutvikling, sier Simone Heinz, forskningsdirektør ved Universitetet i Agder (UiA).

Etter å ha ledet sekretariatet for NARMA – norsk nettverk for forskningsadministrasjon – siden 2016, nærmer UiAs åremål seg slutten. For tiden går det ut et brev fra Universitets- og høgskolerådet (UHR) hvor alle UH-institusjoner blir invitert til å melde sin interesse.

– Å lede NARMA-sekretariatet er et svært spennende arbeid, for det er tydelig at vi jobber med tema som er viktig for veldig mange i sektoren. Påmeldingen til den årlige konferansen vår øker for hvert år, og i år legger vi opp til å ha 450 deltakere. Det er rekordmange, sier sekretariatets leder Målfrid Tangedal ved UiAs avdeling for forskningsadministrasjon.

Utveksler erfaringer
NARMA ble opprettet i 2013, og er organisert under UHR. Nettverket består av en arbeidsgruppe på rundt ti personer fordelt på ulike høyskoler og universiteter i landet. Både lederen og sekretariatet sitter på overlappende åremål på tre år.

I tillegg til å arrangere den årlige konferansen, består arbeidet til sekretariatet i å arrangere workshops og delta i internasjonale nettverk.

– Gjennom NARMA har vi på UiA utvidet kontaktnettverket vårt, og kan utveksle erfaringer med andre som jobber på det samme. Å ha sekretariatet for NARMA er en motor i nettverksbyggingen, sier Heinz.

Nasjonal kompetanseutvikling
UiA har også fått finansiert en stilling fra Norges forskningsråd for å lede et kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrativt personale i Norge. Dette arbeidet har vært ledet av Nichole Elgueta Silva, som nå er i gang med søknadsrunden til det første pilotkurset i Kompetanseutviklingsprogrammet. Dette gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Oslo og har oppstart høsten 2018 .

– Målet er at legge til rette for et nasjonalt kompetanseutviklingsprogram hvor man kan dele erfaringer og gode løsninger på tvers av institusjonene og ha et felles utgangspunkt for kompetanseutvikling, sier Elgueta Silva.

Et av målene med kompetanseutviklingsprogrammet er at institusjonene skal dele kunnskap om hvordan de arbeider med ulike finansieringskilder og at det skal bidra til utvikling og en profesjonalisering av rollen som forskningsadministrator.

Lettere å være oppdatert
– Forskningsadministrasjon er et felt hvor det skjer mye internasjonalt. Det kommer nye krav fra EU, og nye trender betyr at vi hele tiden må være oppdatert og være klare til å endre måtene vi jobber på. Det er veldig godt å ha et forum hvor vi får vite om hva som skjer, og hvor vi kan samarbeide med andre institusjoner i å rigge oss best mulig, sier Heinz.

Vurderer din institusjon å søke om å lede NARMA-sekretariatet? Har du spørsmål kan du kontakte Målfrid Tangedal på post@NARMA.no.