Kategori: NARMA Årsmøte

Kategoriarkiv: NARMA Årsmøte

NARMA årsmøte 2017

Årsmøte NARMA, Lillestrøm, 28. mars 2017, kl. 17:30 – 18:30

NARMA – norsk nettverk for forskningsadministrasjon ble etablert 6. juni 2013 av Styret for Universitets- og høgskolerådet, sak 051/13.

Alle UHRs medlemsinstitusjoner samt Forskningsrådet er medlemmer i NARMA. Deltakelse på NARMAs aktiviteter er åpent for alle ansatte ved disse institusjonene. Kontingent til NARMA betales årlig av hver institusjon i forhold til institusjonsstørrelse etter samme fordelingsnøkkel som for medlemsavgiften til UHR.

Årsmøtet er NARMAs høyeste organ og avholdes i tilknytning til NARMAs vårkonferanse. Program til konferansen er publisert på NARMAs nettsider:
http://narma.no/narma-aktiviteter/narma-varkonferanse-2017/

Saksliste og sakspapirer til årsmøtet vil bli publisert her: http://narma.no/om-narma/dokumenter/
Ifølge NARMAs mandat har hver medlemsinstitusjon én stemme ved stemmegivning på årsmøtet.

Institusjoner som ønsker å være representert og kunne avgi stemme på årsmøtet må derfor oppnevne en representant. Institusjonens melding om oppnevningen må være NARMAs sekretariat i hende senest før årsmøtet begynner, enten per epost: post@narma.no eller som papirdokument.

Frist for innmelding av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er: 1.mars 2017. Sakslisten og saksdokument publiseres på NARMA og UHR sine nettsider senest to uker før møtet.

 

 

Årsmøte i NARMA 2016

Narma_V15_Aarsmote15_800x180

 

 

 

8. mars 2016 ble det sendt innkalling til Årsmøte i NARMA – Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Årsmøtet finner sted i forbindelse med NARMAs Vårkonferanse 2016.

Dato 12. april 2016 – kl 17:30 – 18:30 – Quality Airport Hotel Gardermoen

Alle UHR sine medlemsinstitusjoner pluss Forskningsrådet er medlemmer av NARMA og hver institusjon har én stemme på årsmøtet.

Institusjoner som ønsker å være representert og kunne avgi stemme på Årsmøtet må derfor oppnevne en representant. Institusjonens melding om oppnevningen må være NARMAs sekretariat i hende senest før Årsmøtet begynner, enten per epost: post@narma.no eller som papirdokument (I perioden 1.1.16 til 1.7.16 fungerer UHR selv som sekretariat. Adresse: UHR, Storgaten 2, 0155 Oslo). Årsmøtedelegater.

Frist for innmelding av saker som ønskes behandlet på årsmøtet var: 31. mars 2016. Det var ikke kommet forslag til saker innen fristen.

Sakliste per 1. april, utsendt per epost:

 1. Konstituering
 • Godkjenning av årsmøtedelegater
 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Valg av møteleder, referent og 2 personer til å signere protokollen

Dokumenter:

 • Innkalling datert 08.03.2016
 • Mandat for NARMA, (Vedtatt i UHR 03.02.2015)
 • Oversikt over institusjonsdelegater på utsendingstidspunktet
 1. Beretning fra arbeidsutvalget
 • Beretning for 2015
 • Økonomioversikt 2015
 1. Innkomne forslag
 • —-
 • —-
 1. Plan for arbeidet i det kommende år
 • Plan for arbeidet i 2016
 • Budsjett for 2016
 1. Suppleringsvalg til Arbeidsutvalget
 2. Arbeidsutvalget: Endring av oppnevningsperiode og internasjonalt engasjement
 3. Oppnevning av valgkomité NARMA AU 2017