NARMA – Medspillere for forskning

NarmaForsamling2013

NARMAs motto ble “Medspillere for forskning”.

På konferansen på Gardermoen ble “Medspillere for forskning” valgt som motto for nettverket. Forslagsstilleren var Lise Sagdahl ved NTNU. Gratulerer!

Styringsgruppen/juryen hadde mottatt ca 50 forslag til motto for NARMA fra 35 personer.
Juryen valgte ut tre finalister:

  1. Sammen blir vi bedre
  2. Medspillere for forskning
  3. Vi fremmer forskning