Valgkomiteen er klar til dyst

Valgkomiteen som ble nedsatt på NARMAs årsmøte på Gardermoen 16. april er nå klar til å diskutere kandidater. Institusjonene har fått brev der de oppfordres til å foreslå mulige styremedlemmer, og forslag er allerede mottatt i UHR.

Valgkomiteen består av:

  • Astri Bårdgård, HiB, leder
  • Colin Murphy, UMB
  • Ingrid Sogner, UiO

Institusjonene kan sende forslag til navn til ragnar.lie@uhr.no innen 15. mai.
Invitasjonen til Institusjonene finnes her.
NARMA styre skal består av 8 medlemmer, herunder leder og nestleder, samt 2-3 varamedlemmer.