Kategori: SIG: Bibliometri

Kategoriarkiv: SIG: Bibliometri

Workshop om forskningsdata på årets VIRAK-konferanse

På VIRAK-konferansen, konferansen for universitets- og høgskolebibliotek som blir arrangert i Oslo 12.-13. juni, er forskningsdata et av temaene som blir diskutert.

Forskningsdata og håndteringen av forskningsdata har de siste årene fått et økt fokus både nasjonalt og internasjonalt. Både tidsskrift og finansiører (NFR, EU) har begynt å sette krav om tilgjengeliggjøring av data. Selv om mange forskere har jobbet med data i lang tid, er det nye krav og forventninger til hvordan data struktureres, arkiveres og deles, og forskningsmiljøene mangler kultur for, og kompetanse til, å dele på en smidig og effektiv måte. Vi ser dermed et økende behov for opplæring rundt gode rutiner for datahåndtering og informasjon om arkivtjenester blant bibliotekansatte, forskere og andre ansatte ved universitet og høgskoler. I denne workshopen ønsker vi å sette fokus på rollen til bibliotekene i UH-sektoren når det gjelder forskningsstøtte rundt datahåndtering.

Du finner mer informasjon om workshopen, og VIRAK-konferansen her.

Rapport fra workshop: Bibliometri som strategisk verktøy

NARMAs interessegruppe for bibliometri arrangerte sammen med Elsevier en workshop om bibliometri, Introduction to metrics and their use, 21. april 2016.

Tittel

I det globale forskningslandskapet blir institusjoner i økende grad mer strategiske når det gjelder å støtte sine forskningstalenter, identifisere potensielle områder for vekst og styrke og finne ut hvor man skal posisjonere seg i Norge og på den globale arena. Evaluering av forskningsaktivitet, -impact og avkastning på investeringer presenterer betydelige utfordringer for institusjoner over hele verden. Forskningsindikatorer som publisering og siteringsdata samt nye “altmetrics” kan støtte disse utfordringene gjennom å supplere fagfellevurdering og ekspertuttalelser, men det kan være vanskelig å foreta informerte valg om hvilke indikatorer som skal brukes. Les videre

10th Munin Conference on Scholarly Publishing

Munin10_2015_colour_200The 10th Munin Conference will be held 30 November–1 December 2015 at the UiT The Arctic University of Norway.

Link to conference website with complete program/abstracts.

Registration before 15.November.

Amongst our speakers, you will find top international keynotes like Randy Schekman and Stuart Shieber. Professor Schekman is a Nobel Laureate in Physiology or Medicine 2013 and has strongly criticised the closed-access journals like Nature, Cell and Science, citing their self-serving and deleterious effects on science. Professor Shieber has led Harvard’s efforts to institute open-access policies, leading to the policies now in place at Harvard and emulated elsewhere.