NARMAs Kompetanseprogram i Bergen

Fagteamet til NARMAs Kompetanseprogram strålte i møte med 20 spente forskningsrådgivere på første samling i NARMAs videregående kurs for forskningsadministrasjon. Det var en god følelse å få startet opp programmet igjen etter nedstengningen og Bergen var møteplassen denne gangen.

 

Hiwa Målen

Fagteamet ved Hiwa Målen, UiB

Nichole E. Silva

Fagteamet ved Nichole E. Silva, UiA

Kompetanseprogrammet

Kompetanseprogrammet samlet 20 deltakere i det videregående kurset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetanseprogrammets Videregående kurs, for godt erfarne forskningsrådgivere, består av totalt to samlinger, og den første av samlingene ble avholdt i Bergen.

Målet for første samling var å utforske deltakernes og forskningsadministrasjonens rolle i forskningens livsløp både overordnet og på individnivå. Deltakerne på kurset kommer fra ulike institusjoner i universitets-, høgskole og instituttsektoren.

Linn Kristin Stølan og Hege Nedberg

Fagteamet ved Linn Kristin Stølan, UiO og Hege Nedberg, OsloMet

– Vi møtte utrolig engasjerte deltakere på kurset, og det at de gjenspeiler mangfoldet av UH- og instituttsektoren bidrar til at kurset får en ekstra spennende dimensjon gjennom diskusjonene det legges opp til på kurset, sier medlem av Fagteamet Linn Kristin Stølan ved UiO.

EU-strategi lokalt

Dagene ble ledet av Fagteamet som startet med EUs overordnede historikk og nåværende rammeprogram, etterfulgt av gruppediskusjoner om hvordan egne organisasjoners strategier retter seg inn mot rammeprogrammet.

Vibeke Moe fra Kunnskapsdepartementet (KD) bidro som innleder og presentere hvordan Norge arbeider med den norske strategien for EU-programmene. Vibekes lange erfaring, også innen forskningsadministrasjon, gav i tillegg deltakerne verdifulle tips og råd om hvilke muligheter som er tilgjengelig på veien mot målene.

Vibeke Moe

Vibeke Moe fra Kunnskapsdepartementet på samlingens første dag

Kompetanseprogrammet

God dialog under første samling i Bergen

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategisk tilnærming til forskningsadministrativ støtte

I løpet av kurset ble forskningsadministrasjonens utvikling og rolle særlig vektlagt, med en utforskning av rollen, kompetanser og viktigheten av «soft-skills».

Kompetanseprogrammet

Deltakerne deltok i flere gruppearbeid og i utvikling av sine soft-skills

Kompetanseprogrammet

Fagteamet og innledere var også tilstede underveis i gruppearbeidene

Carina Hundhammer, Kompetanseprogrammet

Carina Hundhammer fra Abelia holdt innlegg i andre dag av samlingen

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hundhammer fra Abelia gjorde et dypdykk i forskningsadministratorens mange roller i det totale forskningslandskapet, og delte strategier for å identifisere ulike mål og forventninger vi møter på ulike organisatoriske arenaer og på det individuelle plan.

Kompetanseprogrammet skal bidra til at deltakerne kan utvikle sin kompetanse og etablere nettverk med andre innen forskningsadministrasjon, og både et faglig og sosialt innhold ble vektlagt på kurset.

 

 

 

 

 

Carina Hundhammer, Kompetanseprogrammet

Gode møter mellom både innledere og deltakere underveis i samlingen

Neste samling er i januar og vi gleder oss allerede!

NARMAs Kompetanseprogram er delfinansiert av PES-midler tildelt fra Norges Forskningsråd for 2021-22. Les mer om tilbudet under NARMAs Kompetanseprogram.

 

 

 

 

 

Alle bilder: Marianne Grøn