Kompetanseutviklingsprogram – Videregående kurs

Videregående kurs 2021/22

Kompetanseprogrammet arrangerer nytt videregående kurs for forskningsadministratorer.
Søknadsfristen var 17. september 2021. Følg med for oppdateringer om kurstilbud på våre sider og i NARMAs nyhetsbrev.

Målgruppe for videregående kurs

Kurset retter seg mot deg som har bredere/lengre erfaring (3 år+) innen forskningsadministrasjon særskilt knyttet til forskningsadministrativ støtte i ulike faser av eksternt finansierte forskningsprosjekter (Forskningsrådet prosjekter, Horisont Europa, o.l.).

Kursets innhold og læringsutbytte 

Kompetanseprogrammets kurs for videregående skal bidra til kompetanseutvikling og profesjonaliseringen av forskningsadministrasjon.

Kurset skal bidra til kompetanseutvikling i og kunnskap om det forskningsadministrative fagfeltet. Utviklingen av overførbare ferdigheter (soft-skills) i forskningsadministrasjon vil vektlegges i kurset kombinert med praktiske øvelser som vil gi kjennskap til ulike verktøy, modeller og/eller prosesser som kan benyttes i eget arbeid.

Du vil lære mer om forskningsadministrasjonens kontekst og rolle, og hvordan forskningsadministrasjonen aktivt kan bidra inn som en strategisk aktør i sine omgivelser.

Kurset vil ta for seg en gjennomgang av forskningslandskapet, strategier og policy fra sentrale aktører, og hvordan dette har innvirkning på forskningsadministrasjonens rolle, for iverksetting av strategier ved institusjoner og for krav til kompetanse og endringer i fagfeltet forskningsadministrasjon.

Videre vil kurset ta for seg andre aktuelle tema innen forskningsadministrasjon: ulike aspekter ved prosjektledelse i forskningsprosjekter fra et forskningsadministrativt perspektiv, RRI og kjønnsperspektiver i forskningsprosjekter, og anvendelse av kunnskap i et organisasjonslæringsperspektiv.

Temaene vil presenteres gjennom faglige presentasjoner og erfaringsbaserte eksempler. Erfaringsdeling og praktiske case vil vektlegges på samlingen, dette forutsetter også aktiv deltakelse.

Praktisk informasjon

Program, innhold og læringsutbytte Kursoversikt og temaer finner du her: Kompetanseprogrammet informasjon Videregående kurs 2021_22
Målgruppe For deg med lengre (3 år +)/bredere erfaring innen forskningsadministrasjon og ekstern finansiering spesielt.
Tid og sted for samlinger Samlingsbasert kurs som gjennomføres som to samlinger* á to dager per samling, totalt fire dager:

  • samling 27.- 28. oktober 2021, Bergen
  • samling 25.-26. januar 2022, Lillestrøm

* Forbehold: Dersom myndighetenes retningslinjer for Koronapandemien endres, kan dato for gjennomføring bli flyttet eller bli gjennomført digitalt.

Se kursoversikten her, det vil i tillegg legges ut et detaljert program på det nettbaserte klasserommet ca. en uke før hver samling.

Søknadsskjema Søknadsskjema for dette kurset er lukket.
Søknadsfrist Frist for registrering av søknad og e-postinnsending  av dokumentasjon var fredag 17. september
Antall plasser Det er totalt 20 plasser på kurset. Ledige plasser tildeles fortløpende til søkere på venteliste
Opptakskriterier Dokumentasjon til søknad
Søkere vil vurderes på bakgrunn av følgende opptakskriterier som må dokumenteres ved påmeldingen:

  • Arbeidserfaring og ansvarsområde (Søker dokumenterer arbeidserfaring innen forskningsadministrasjon og ekstern finansiering spesielt, samt ansvarsområde i nåværende stilling – CV)
  • Motivasjon for deltakelse (Søker skal sende inn et kortfattet motivasjonsbrev for deltakelse, maks 1 side)
  • Godkjenning av deltakelse fra egen arbeidsgiver (Søker dokumenterer)
  • Sammensetningen av deltakere skal gjenspeile mangfoldet blant institusjoner for å sikre deltakelse på tvers av institusjoner

Dokumentasjonen skal sendes samlet snarest etter registreringen din, senest ved søknadsfristen, per e-post til marianne.gron@kristiania.no. Merk emnefeltet med NARMA Kompetanseprogram – videregående kurs.

Deltakeravgift Deltakeravgift Kr. 7500,- per person. Avgiften dekker følgende kostnader:

  • Samling i Bergen (1.samling): overnatting 27. oktober 2021 og bevertning, herunder lunsj begge dager og middag den 27. oktober.
  • Samling i Lillestrøm (2.samling): Bevertning, herunder lunsj begge dager og middag 25. januar 2021.
  • Fagstoff/handouts

Du dekker selv øvrige utgifter i forbindelse med kursdeltakelsen.

Avmeldingsbetingelser
Alle avmeldinger må skje skriftlig til marianne.gron@kristiania.no senest 30. september 2021. For avmeldinger frem til denne datoen vil du bli belastet med et omkostningsgebyr på kr. 725,-. Ved senere avmelding og eller ved uteblivelse (no show) på kursdagene, belastes påmeldingsavgiften i sin helhet.  Deltakelse på kurset er personlig og kan ikke overføres til en annen medarbeider underveis i kurset. Kursavgiften endres ikke dersom situasjonen krever at hele eller deler av kurset må forgå digitalt.

Spørsmål? Vi vil gi en endelig bekreftelse om plass på kurset så snart som mulig etter søknadsfristen, senest i uke 39.

Har du spørsmål om det praktiske knyttet til programmet kan du kontakte Marianne Grøn

Har du spørsmål til det faglige innholdet i programmet kan du ta kontakt med Nichole E. Silva i Fagteamet.

Kompetanseprogrammet er delfinansiert av PES-midler tildelt fra Forskningsrådet for 2021-2022.

Erfaringer fra tidligere kurs finner du i denne nyhetsartikkelen

Kompetanseprogrammet i NARMA får støtte fra Forskningsrådet, artikkel juli 2021

Les Kompetanseprogrammets innhold og hovedformål


Spørsmål eller innspill? Har du spørsmål eller innspill til Kompetanseprogrammet? Ta kontakt med NARMA.