Vil du lære mer om GDPR eller H2020 økonomi for nybegynnere?

I løpet av juni har det vært gjennomført flere spennende og aktuelle seminarer for deg som jobber med forskningsadministrasjon. Her finner du noen av høydepunktene, seminarene er også gjort tilgjengelig via NARMAs Kompetanseportal.

Hva betyr GDPR for forskere?

I forbindelse med de nye personvernreglene (EUs forordning for personvern GDPR – The General Data Protection Regulation) inviterte De Forskningsetiske Komiteene (FEK) og NSD til et dagsseminar den 8. juni. Hovedtemaene i seminaret var innholdet i GDPR og hvilke konsekvenser GDPR har for forskningen, forskningsetikken og personvern. Innlederne i seminaret var representanter fra Kunnskapsdepartementet, ulike UH-institusjoner, Datatilsynet, NSD, med flere.

Seminaret ligger nå i sin helhet tilgjengelig som et opptak her. For å få en oversikt over de ulike temaene og innlederne i opptaket anbefaler vi deg å ta en titt på programmet til seminaret her.

Foto: Skjermbilde fra seminaret på YouTube 

 

BESTPRAC Training School: Finance for Beginners

Den 4. – 6. juni ble det gjennomført et seminar i regi av BESTPRAC nettverket* om økonomi i Horisont 2020 prosjekter for nybegynnere: How to manage key financial tasks for H2020 European research and innovation projects: Finance for Beginners. Seminaret (også kalt Training School) hadde administrative tilsatte som målgruppe, spesielt de med liten eller ingen erfaring med økonomiske retningslinjer i H2020 prosjekter, enten som partner eller koordinator.

Alle presentasjonene fra seminaret ligger nå tilgjengelig på nett, du finner dem her, alle presentasjonene fra seminaret er på engelsk. Mer informasjon om seminaret og Power Point presentasjonene finner du tilgjengelig her

*BESTPRAC er et COST nettverk som skal bidra til deling av erfaringer og kunnskap innen forskningsadministrasjon.

 

Foto: Skjermbilde fra BESTPRAC seminaret på YouTube 

 

 

INORMS 2018

Det internasjonale nettverket for forskningsadministrasjon INORMS, gjennomførte i samarbeid med britiske ARMA, en internasjonal konferanse den 04.- 07. juni i Edinburgh med rundt 1000 deltakere. INORMS har som formål å bringe sammen nettverk og foreninger for forskningsadministrasjon fra hele verden for å bidra til internasjonalisering og deling av praksiser på tvers av landegrenser.

Deltakere fra alle verdensdeler, inkludert representanter ved NARMAs arbeidsutvalg, deltok på konferansen og presentasjonene på konferansen gjenspeiler også dette mangfoldet. Temaene i de mange sesjonene var blant annet Developing Research Proposals, Researcher Development, Research Integrity and Ethics, for å nevne noen.

INORMS delte også ut priser for Excellence in Research Management Leadership til personer som har utmerket seg innen forskningsadministrativ ledelse – og administrasjon. Vibeke Helen Moen fra OsloMet Storbyuniversitetet var blant dem som utmerket seg og ble tildelt prisen.

Nærmere informasjon om årets program, beskrivelse av presentasjoner og oversikt over innledere finner du på INORMS2018

INORMS konferansen blir arrangert annethvert år. Verten for INORMS 2020 vil være det japanske nettverket for forskningsadministrasjon Research Manager and Administrator Network Japan (RMAN-J). Konferansen vil bli avholdt i Hiroshima.

Foto: Skjermbilde fra NARMA -UHR Twitter

 

Tilgjengelig i Kompetanseportalen

De ovennevnte seminarene ligger nå også tilgjengelig i Kompetanseportalen.

Kompetanseportalen gir deg en oversikt over aktuelle kurs og arrangementer som er aktuelle for forskningsadministrasjon.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har tips eller kommentarer til innhold i Kompetanseportalen!