Webinar i Bibliometri

 

Er du interessert i lære mer om bibliometri, bibliometriske verktøy og de mulighetene som finnes for bruk av bibliometri som et verktøy i forskerstøtten?

UiA vil i samarbeid med NARMA tilby et webinar i Bibliometri den 5. september kl. 09:00, det er et gratis arrangement som er åpent for alle.

Presentasjonen fra Webinar i Bibliometri., 5.sept.2018

Opptak fra Webinar i Bibliometri (gjøres tilgjengelig høsten 2018)


Webinaret i Bibliometri vil gi deg en generell introduksjon til hva bibliometri er, hvordan det kan brukes med fokus på både styrker og svakheter, samt praktiske eksempler på bruk av bibliometri. Webinaret passer for deg som jobber med forskningsadministrasjon og forskerstøtte (FoU rådgivere, forskningsrådgivere e.l.) og krever ingen forkunnskaper.

Vi vil i webinarets første del fokusere på teoretiske aspekter; en introduksjon til bibliometri, bruksområder og etiske betraktninger knyttet til bibliometri, samt aktuelle indikatorer.

I andre del av webinaret vil vi deretter se litt nærmere på praktisk bruk av bibliometri, herunder aktuelle datakilder, verktøy og målinger av internasjonalisering og impact.

Det vil også være mulig for deg som deltaker å stille spørsmål til innlederne underveis i webinaret.

Innhold i webinaret:

Del 1 – Introduksjon til bibliometri (45.min)

  • Hva er bibliometri? Bakgrunn/filosofi/historie
  • Hva blir bibliometri brukt til i dag
  • Open Science: Leiden manifestet, Dora erklæringen og etiske betraktninger
  • Vanlige indikatorer/analyser – Hva er styrker/svakheter
  • Societal og akademisk impact

Del 2 – Praktisk bruk og eksempler (45. min)

  • Datakilder: Cristin, Scopus, Web of science, Goolge Scholar
  • Verktøy: Scival/InCites/Tableau/Publish or Perish
  • Internasjonalisering
  • Impact (forskjellige måter å måle «impact» på)

Praktisk informasjon

Påmelding Webinaret er gratis men krever påmelding innen påmeldingsfristen 3. sept. (*ny påmeldingsfrist)

Påmelding herhttps://uia.pameldingssystem.no/bibliometri-webinar

Tid og sted Onsdag 5. september 2018
Del 1: 09:00 – 9:45
Del 2: 10:00 – 10:45Webinaret er et nettbasert seminar. Lenke til streaming sendes per e-post ved påmelding.
Det er mulig for deltakerne å stille spørsmål underveis i webinaret via verktøyet Slido (nærmere informasjon om verktøyet vil gis i webinaret).
Innledere Jimi Thaule, Universitetsbibliotekar Universitetet i Agder
Jimi Thaule har master i samtidshistorie og bachelor i biblioteksvitenskap. Han er universitetsbibliotekar og jobber med bibliometri, markedsføring og forskningsstøtte. Han har tidligere jobbet ved OsloMet som fagansvarlig for lærerutdanningene og internasjonale studier.Marte Strand, Universitetsbibliotekar Universitetet i Agder
Marte Strand har bachelor i samfunnsøkonomi fra University of Bath og master i statsvitenskap fra Universitetet i Aalborg. Hun er fagansvarlig for samfunnsvitenskapene og arbeider med undervisning, bibliometri, markedsføring og forskningsstøtte.
Ansvarlig for webinaret Webinaret er utviklet ved Universitetet i Agder, i samarbeid med NARMA