NARMAs Kompetanseutviklingsprogram 2020 – Søk nå!

 

Foto: Colourbox.com

NARMA setter i 2020 i gang med ny runde av det nasjonale Kompetanseutviklingsprogrammet for forskningsadministrasjon. Det første kurset som går av stabelen er Kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon – Innføring våren 2020. Les mer om kurset og hvor du kan sende inn din søknad her.

Kurs våren 2020

NARMA tilbyr ulike kurs i et nyoppstartet nasjonalt kompetanseutviklingsprogram som skal bidra til kompetanseutvikling og profesjonalisering av forskningsadministrasjon.

Kompetanseutviklingsprogrammet retter seg mot personer som jobber med forskningsadministrasjon og spesielt med forskerstøtte knyttet til eksternt finansierte forskningsprosjekter.

Kompetanseutviklingsprogrammet består av to kurs og et lederseminar, og det er kurset Kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon – Innføring som vil tilbys våren 2020 gjennom to samlinger.

Hvem kan søke og hvor kan du sende inn din søknad?

Kurset Innføring passer for deg med liten/noe erfaring innen forskningsadministrasjon (0-3 års erfaring) og vil gi deg grunnleggende innføring i forskningsadministrasjon og hvordan du kan utvikle deg i ditt arbeid knyttet til ekstern finansiering spesielt.

Les mer om Kompetanseutviklingsprogrammets overordnede læringsmål og nærmere om kursets innhold, temaer og praktisk informasjon. 

Søknadsfristen til kurset er 20. november, søknadsskjema finner du her.

Les mer om erfaringene fra deltakerne på forrige Innføringskurs (pilot) i Kompetanseutviklingsprogrammet

Foto: NARMA kurspiloter 2018/2019

Kompetanseutviklingsprogram – nytt kurs og Lederseminar i 2020

Våren 2020 vil det tilbys et nytt Lederseminar rettet mot forskningsadministrative ledere. Seminaret har som mål å tilrettelegge for læring og erfaringsdeling for forskningadministrative ledere på tvers av institusjoner. Seminaret vil være lagt opp som en kombinasjon av presentasjoner og gruppediskusjoner. Dette bidrar både til læring og gir ledere mulighet til å skape nettverk med andre utenfor egen institusjon og i lignende roller.

Nærmere informasjon om Lederseminaret vil publiseres i løpet av høsten 2019, men du kan i mellomtiden lese mer om erfaringene fra Lederseminaret i 2019

Høsten 2020 vil kurset Kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon – Videregående tilbys. Dette kurset vil passe for deg med lengre og mer omfattende erfaring innen forskningsadministrasjon og vil gi deg mer inngående kunnskap om ulike temaer knyttet forskningsadministrasjon.

Søknad og nærmere informasjon om høstens kurs vil publiseres på narma.no i løpet av våren 2020, men du finner også mer informasjon om kurset her

Kompetanseutviklingsprogrammet har i perioden 2018-2019 gjennomført ulike pilotkurs og det er med bakgrunn i disse at programmet nå videreføres. Kompetanseutviklingsprogrammet har sitt utgangspunkt i et samarbeid om kompetanseutvikling mellom NARMA og Forskningsrådet. I tillegg bidrar representanter fra ulike UH- institusjoner, deriblant Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB), OsloMet og Universitetet i Agder i utviklingen og gjennomføringen av programmet.