RAAAP-2: Siste frist 13. desember. Responsen har vært stor; tusen takk – men vi ønsker at flere skal svare!

Den internasjonale spørreundersøkelsen om forskningsadministrasjon (RAAAP-2: Research Administration As A Profession) har siste frist for besvarelse fredag den 13. desember, selveste Luciadagen.

NARMA oppfordrer alle innen faget til å bidra med å avdekke hva som kjennetegner forskningsadministrasjon slik at vi kan styrke oss som fagfelt!

Responsen har vært stor, men vi ønsker at enda flere skal svare. Målet er et solid datagrunnlag for gode analyser og ditt svar teller!

Les mer her om hvordan du kan delta!

Om undersøkelsen 2019: Research Administration As A Profession (RAAAP-2)

– Hva kjennetegner forskningsadministrasjon?

– Hva er dine fagområder og arbeidsoppgaver innen forskningsadministrasjon? 

Dette er noen av spørsmålene du kan bidra til å svare på i den internasjonale spørreundersøkelsen om forskningsadministrasjon (RAAAP-2) som avsluttes 13. desember.

Spørreundersøkelsen er en del av et større internasjonalt prosjekt som har som formål å kartlegge og avdekke hva som kjennetegner forskningsadministrasjon og dermed bidra til å styrke forskningsadministrasjon som et fagfelt (profession). Prosjektet og spørreundersøkelsen har tittelen Research Administration As A Profession (RAAAP-2), dette er den andre spørreundersøkelsen som gjennomføres etter den første i 2016.

Denne gangen er det INORMS, det internasjonale nettverket for forskningsamdinistrasjon som leder arbeidet i samarbeid med 18 organisasjoner og nettverk innen forskningsadministrasjon verden over. Spørreundersøkelsen kan potensielt nå i underkant av 30.000 forskningsadministrative ledere og forskningsadministratorer over hele verden.

Hvordan delta i spørreundersøkelsen

NARMA sendte den 01.10.19 ut en e-post til samtlige av NARMAs nyhetsbrev sine abonnenter med informasjon og lenke til spørreundersøkelsen. Det er i tillegg sendt informasjon til NARMAs medlemsinstitusjoner ved deres kontaktpersoner slik at informasjonen kan spres videre internt til de personene det er aktuelt for.

Dersom du ikke har mottatt informasjon om spørreundersøkelsen men ønsker å delta, ikke nøl med å ta kontakt med oss på mail post@narma.no

Undersøkelsen vil ta ca. 15- 20 min. å svare på.

Vi håper så mange som mulig tar seg tid til å svare på undersøkelsen, da svarene fra undersøkelsen vil kunne gi verdifull innsikt i forskningsadministrasjon både i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Spørreundersøkelsen 2016 og 2019

Om du ønsker å lese mer om den pågående spørreundersøkelsen i 2019 eller om resultatene fra 2016 så har vi samlet informasjonen i denne artikkelen: Hva er god forskningsadministrasjon?

Ta gjerne kontakt med oss på post@narma.no ved eventuelle spørsmål om undersøkelsen