Kompetanseutviklingsprogram – Innføringskurs

Kompetanseutviklingsprogram – Innføring 

Program, innhold og læringsutbytte Kompetanseutviklingsprogrammet – Innføring (program fra kurs 2018/2019)
Målgruppe For deg med liten/mindre erfaring innen forskningsadministrasjon og ekstern finansiering spesielt.
Tid og sted for samlinger Kunngjøres høst 2019
Søknadsskjema Kunngjøres høst 2019
Søknadsfrist Kunngjøres høst 2019
Antall plasser Det er totalt 20 plasser på kurset
Dokumentasjon til søknad Søkere vil vurderes på bakgrunn av følgende opptakskriterier som må dokumenters ved påmeldingen:

  • Arbeidserfaring og ansvarsområde (Søker dokumenterer arbeidserfaring innen forskningsadministrasjon og ansvarsområde i nåværende stilling – CV)
  • Motivasjon for deltakelse (Søker skal sende inn et kortfattet motivasjonsbrev for deltakelse)
  • Godkjenning av deltakelse fra egen arbeidsgiver (Søker dokumenterer)
  • Sammensetningen av deltakere skal gjenspeile mangfoldet blant institusjoner for å sikre deltakelse på tvers av institusjoner

Send til: Dokumentasjonen skal sendes samlet etter registreringen din 

Deltakeravgift Deltakeravgift; kunngjøres høst 2019

Prisen dekker enkelte kostnader i forbindelse samlingene og eventuell fagstoff/handouts (overnatting på første samling og lunsj på alle samlinger dekkes av deltakeravgift). Du dekker selv øvrige utgifter i forbindelse med kursdeltakelse.

Spørsmål? Har du spørsmål om det praktiske knyttet til programmet kan du kontakte Nichole E. Silva: nichole.e.silva@uia.no

Har du spørsmål til det faglige innholdet i programmet kan du ta kontakt med Konstantinos Chilidis: konstantinos.chilidis@sv.uio.no