Kompetanseutviklingsprogram – Innføringskurs

Praktisk informasjon: Kompetanseutviklingsprogram – Innføring (oppstart november 2018)

Program, innhold og læringsutbytte Kompetanseutviklingsprogrammet – Innføring
Målgruppe For deg med liten/mindre erfaring innen forskningsadministrasjon og ekstern finansiering spesielt.
Tid og sted for samlinger
  • 1. samling: 27.- og 28. november 2018 i Oslo
  • 2. samling 22.- 23. januar 2019 i Bergen
Søknadsskjema Søk på kurset her
Søknadsfrist 22. oktober
Antall plasser Det er totalt 20 plasser på kurset. Ettersom dette er et pilotsamarbeid med UiO vil 10 av plassene være forbeholdt deltakere fra UiO og 10 plasser vil være forbeholdt deltakere fra andre institusjoner
Dokumentasjon til søknad Søkere vil vurderes på bakgrunn av følgende opptakskriterier som må dokumenters ved påmeldingen:

  • Arbeidserfaring og ansvarsområde (Søker dokumenterer arbeidserfaring innen forskningsadministrasjon og ansvarsområde i nåværende stilling – CV)
  • Motivasjon for deltakelse (Søker skal sende inn et kortfattet motivasjonsbrev for deltakelse)
  • Godkjenning av deltakelse fra egen arbeidsgiver (Søker dokumenterer)
  • Sammensetningen av deltakere (utover UiOs kvote) skal gjenspeile mangfoldet blant institusjoner for å sikre deltakelse på tvers av institusjoner

Send til: Dokumentasjonen skal sendes samlet etter registreringen din og innen 22. oktober per e-post til nichole.e.silva@uia.no, merk emnefeltet med Kompetanseutviklingsprogram.

Deltakeravgift Kr. 3500,- per person. Prisen dekker enkelte kostnader i forbindelse samlingene og eventuell fagstoff/handouts (overnatting på første samling og lunsj på alle samlinger dekkes av deltakeravgift). Du dekker selv øvrige utgifter i forbindelse med kursdeltakelse.
Spørsmål? Har du spørsmål om det praktiske knyttet til programmet kan du kontakte Nichole E. Silva: nichole.e.silva@uia.no

Har du spørsmål til det faglige innholdet i programmet kan du ta kontakt med Konstantinos Chilidis: konstantinos.chilidis@sv.uio.no