Kompetanseutviklingsprogram

Kompetanseutviklingsprogram 2018/2019

To kurspiloter som til sammen danner et Kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon skal utvikles og gjennomføres i perioden 2018-2019.

Nærmere informasjon om Kompetanseutviklingsprogrammet vil legges ut på disse nettsider fortløpende

 

Foto: Colourbox.com

Om Kompetanseutviklingsprogrammet

Kompetanseutviklingsprogrammet vil rette seg mot personer som jobber med forskningsadministrasjon og forskerstøtte knyttet til eksternt finansierte forskningsprosjekter.

Kompetanseutviklingprogrammets piloter er direkte koblet til kompetansenivåene i Rammeverket for Kompetanseutvikling, det vil derfor utvikles følgende kurspiloter:

  • Kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon, nivå 1 (Introduksjonsnivå)
  • Kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon, nivå 2 (Videregående nivå)

Mål og læringsutbytte

Etableringen av et Kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon skal bidra til at det tilrettelegges for et felles og helhetlig kompetanseløft av de forskningsadministrative støttefunksjoner på tvers av forskningsinstitusjoner som gir muligheter for å kunne legge til rette for langsiktige kompetanseutviklingsmuligheter.

Kompetanseutviklingsprogrammet skal bidra til:

  • Å utvikle EU- kompetansen ved norske forskningsinstitusjoner
  • En bevisstgjøring og synliggjøring av rollen til forskningsadministrasjon både som en støttefunksjon og som en integrert del av et team i eksternt finansierte prosjekter
  • Profesjonaliseringen av forskningsadministrasjon for å kunne imøtekomme krav og forventninger ved egne institusjoner og andre aktører i forbindelse med eksternt finansierte prosjekter
  • Profesjonalisering gjennom formell kunnskap som tilbys i kursene og gjennom erfaringsdeling (best-practice) og nettverksmuligheter mellom kursdeltakerne
  • Økt fokus på organisasjonslæring ved at den kunnskapen og kompetansen den enkelte tilegner seg bevisst bringes inn og anvendes i egen organisasjon

Innholdet i Kompetanseutviklingsprogrammet vil ta utgangspunkt i aktuelle temaer fra Rammeverket for Kompetanseutvikling, med fokus både på technical skills og soft- skills i forskningsadministrasjon.

Nærmere informasjon om læringsutbytte per kurs vil publiseres fortløpende.

Organisering og gjennomføring

Kompetanseutviklingsprogrammet skal tilbys som samlingsbaserte kurs,  2-3 samlinger per kurs, slik at det kan kombineres med fulltidsarbeid. Kurspilotene vil utvikles og gjennomføres i løpet av 2018/2019.

Læringsformer og læringsressurser i Kompetanseutviklingsprogrammet vil bestå av pensum/bakgrunnslitteratur, forelesninger, best – practice og casebasert erfaringsdeling og gruppearbeid.

Nærmere informasjon om Kompetanseutviklingsprogrammet vil legges ut fortløpende


Spørsmål eller innspill? Har du spørsmål eller innspill til Kompetanseutviklingsprogrammet? Ta kontakt med prosjektleder for Kompetanseutviklingsprosjektet Nichole E. Silva nichole.e.silva@uia.no