Forfatter: Patrik Bye

Forfatterarkiv: Patrik Bye

NARMAs arbeidsutvalg er oppnevnt

Narma_logo_200NARMAs nye styringsgruppe (heretter betegnet som arbeidsutvalg for årsmøtet i NARMA) er nå godkjent av Universitets- og høgskolerådets Administrasjonsutvalg. Leder for den nye styringsgruppen, Troels Gyde Jacobsen, som er fungerende forskningsdirektør ved Universitetet i Stavanger, ivrer for å komme i gang med arbeidet om å bistå yrkesutøvere møte de spennende utfordringene som sektoren står overfor de kommende årene gjennom økt profesjonalisering av forskningsadministrative tjenester. Når styringsgruppen møter for første gang etter sommeren vil den første oppgaven være å følge opp de meget vellykkede konferansene på Gardermoen i 2012 og 2013, bygge videre på de gode innspillene fra deltakerne om å få til en sterkere tematisk organisering av arbeidet, videreutvikle samarbeidet med NARMAs søsterorganisasjoner her i Norden, Storbritannia og USA, og, ikke minst, gå i gang med planleggingen av høstens arrangement. Les videre

TDI-seminarene: Program og problemstillinger

TDI_modell_200Seminarene om fullkostmodellen/TDI-modellen for forskning nærmer seg (30.-31. mai HiOA, 10. juni UiT, 14. juni UiB). Seminarene er beregnet på de som skal ha ansvar for å implementere modellen ved institusjonene gjennom informasjonsarbeid, opplæring, systemendringer, og gode prosesser for å oppnå mest mulig problemfri innføring. Antall plasser er begrenset (inntil 7 for de store institusjonene, 5 for de mindre.) Deltaker er dermed sannsynligvis økonomimedarbeider sentralt på institusjonen eller øvrig forskningsadministrativ medarbeider. Alle seminarer går etter følgende program:

09.30-10.00 Registrering
10.00-11.45 Sesjon 1: plenum
Gevinster av modellen: Hvorfor TDI?
Hva er TDI? Historikk – og gjennomgang av TDI
11.45-12.30 Lunsj
12.30-15.45 Sesjon 2: parallellsesjoner
Sesjon 2A: Gjennomgang av regneark
Sesjon 2B: Hvordan innføre TDI? Problemstillinger og utfordringer
15.45-16.00 Veien videre

Det forventes at deltakere på seminarene har gjort de nødvendige forberedelsene før oppmøte. Mer informasjon finnes på UHRs nettside om Innføring av totalkost i UH-sektoren.