NARMAs arbeidsutvalg er oppnevnt

Narma_logo_200NARMAs nye styringsgruppe (heretter betegnet som arbeidsutvalg for årsmøtet i NARMA) er nå godkjent av Universitets- og høgskolerådets Administrasjonsutvalg. Leder for den nye styringsgruppen, Troels Gyde Jacobsen, som er fungerende forskningsdirektør ved Universitetet i Stavanger, ivrer for å komme i gang med arbeidet om å bistå yrkesutøvere møte de spennende utfordringene som sektoren står overfor de kommende årene gjennom økt profesjonalisering av forskningsadministrative tjenester. Når styringsgruppen møter for første gang etter sommeren vil den første oppgaven være å følge opp de meget vellykkede konferansene på Gardermoen i 2012 og 2013, bygge videre på de gode innspillene fra deltakerne om å få til en sterkere tematisk organisering av arbeidet, videreutvikle samarbeidet med NARMAs søsterorganisasjoner her i Norden, Storbritannia og USA, og, ikke minst, gå i gang med planleggingen av høstens arrangement.

Arbeidsutvalget består av 8 medlemmer, inkludert NARMAs leder og nestleder, samt 3 vararepresentanter. Troels Jacobsen er valgt som leder i 4 år, og Vibeke Moe (seniorrådgiver, Forskningsseksjonen, HiOA) som nestleder i 2 år. Halvparten av medlemmene sitter i 4 år, resten i 2 år. Sammensetningen er tenkt til i størst mulig grad å gjenspeile medlemsmassen både når det gjelder institusjons- og stillingstype, og legger opp til en viss kontinuitet med interimgruppa.

Leder: Fungerende forskningsdirektør Troels Gyde Jacobsen, Universitetet i Stavanger (4 år)
Nestleder: Seniorrådgiver Vibeke Moe, Forskningsseksjonen, Høgskolen i Oslo og Akershus (2 år)

Medlemmer:

  • Seniorrådgiver Konstantinos Chilidis, Universitetet i Oslo (4 år)
  • Rådgiver Kathrine Huke Markengbakken, Avdeling for informatikk og medieteknikk, Høgskolen i Gjøvik (4 år)
  • Leder for forskningsadministrasjonen Petter Román Øien, Universitetet i Nordland (4 år)
  • Seksjonssjef John Kamsvåg, Det humanistiske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (2 år)
  • Forskningskoordinator Eirin Fausa Pettersen, Seksjon for forskning og ekstern samhandling, Høgskolen i Bergen (2 år)
  • Seniorrådgiver Ågot Aakra, Forskningsavdelingen, Universitetet for miljø- og biovitenskap (2 år)

Varamedlemmer:

  • Seniorrådgiver Ruth Hagen Rødde, Rektors stab for forskning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (2 år)
  • FoU-rådgiver Målfrid Tangedal, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap/Fellesadministrasjonen, Universitetet i Agder (2 år)
  • Seniorrådgiver Solveig Aas, Universitetet i Oslo (2 år)