NARMAs mandat oppdatert

NARMAs mandat ble vedtatt oppdatert i UHRs forskningsutvalg i juni 2017. Endringene er i hovedsak at funksjonstiden for medlemmene i NARMAs arbeidsutvalg er redusert fra 4 til 3 år. Det er i tillegg vedtatt en forventning til leder og nestleder om deltagelse i internasjonale fora og konferanser.

Mandatet er tilgjengelig her.