Stikkord: Næringsliv

Stikkordarkiv: Næringsliv

Drømmeløftet – dialogmøte om universitetenes rolle for innovasjon og næringsutvikling

InnovasjonNorge_200Det stilles store forventninger til at universiteter og høgskoler i enda større grad kan bidra til næringsutvikling, innovasjon og omstilling i norsk næringsliv. Men hva skal til for at universitetene skal kunne innfri disse forventningene?

Dato: Torsdag 30.april, Tid: 9:30 – 12:00,
Sted: Vitenparken, NMBU Ås

NMBU har invitert de norske universitetene til et dialogmøte for å drøfte spørsmålet og gi anbefalinger til Innovasjon Norge. Anbefalingen inngår som et av flere underlag for utformingen av en ny strategi for Innovasjon Norge. Dialogmøtet er åpent for alle og gratis – påmelding på grunn av matservering.

Lenke til informasjon og påmeldingLenke til Drømmeløftet