Kompetanseutviklingsprogram 2018/2019

Ønsker du å utvikle din kompetanse innen forskningsadministrasjon? Vi har gleden av å kunne invitere til det første pilotkurset i Kompetanseutviklingsprogrammet for forskningsadministrasjon med oppstart november 2018!

Bli en bedre forskningsadministrator 

Høsten 2018 og våren 2019 tilbyr vi to pilotkurs som vil gjøre deg bedre rustet i jobben din som forskningsadministrator. Du finner utfyllende informasjon om kursene på narma.no. 

Som forskningsadministrator er man avhengig av å kunne spille på et bredt register av ferdigheter og kompetanse. Kursene i Kompetanseutviklingsprogrammet vil ta utgangspunkt i å utvikle både dine tekniske ferdigheter (kunnskap om utlysning, kjennskap til regler, forståelse av budsjett, m.m.), og din kjernekompetanse (kommunikasjon og formidling, evne til å motivere, fleksibilitet, samarbeidsevner m.m.).  

Kompetanseutviklingsprogrammet for forskningsadministrasjon

Målet med Kompetanseutviklingsprogrammet er å bidra til å synliggjøre og utvikle forskningsadministrasjonens rolle spesielt innen eksternt finansiering. Programmet tar også sikte på å bidra til en profesjonaliseringen av forskningsadministrasjon for å kunne imøtekomme krav og forventninger ved egne institusjoner og andre aktører i forbindelse med eksternt finansierte prosjekter. Pilotkursene i programmet vil være samlingsbasert for å kunne tilrettelegge for erfaringsdeling og nettverksmuligheter mellom deltakerne.

Når: Høst 2018 – Vår 2019.  

Målgruppe: Deg som jobber med forskningsadministrasjon og forskerstøtte knyttet til eksternt finansierte forskningsprosjekter. 

Pilotkursene er et samarbeid mellom NARMA-UHR, Forskningsrådet og Universitetet i Oslo. 

Første pilot med oppstart november 2018

Det første pilotkurset som settes i gang er Kompetanseutviklingsprogrammet for forskningsadministrasjon – Innføring. Dette kurset vil passe for deg med liten/noe erfaring innen forskningsadministrasjon og forskerstøtte knyttet til eksternt finansierte forskningsprosjekter spesielt.

I dette kurset vil du lære mer om forskningsadministrasjon – hva er vår rolle og hvordan kan vi videreutvikle denne? Du vil få innsikt i konteksten for eksternt finansierte prosjekter; hvordan blir utlysninger til, og hva er de juridiske og økonomiske rammene ved eksternt finansierte prosjekter? I tillegg vil kurset ta for seg hvordan du kan utvikle og ta i bruk kjernekompetanser som kommunikasjon, formidling, samarbeidsevner og evne til å motivere. Erfaringsdeling og praktiske case vil vektlegges på samlingen, dette forutsetter også aktiv deltakelse på samlingen.

Når: November 2018 – Januar 2019 

Målgruppe: Deg som har liten/noe erfaring innen forskningsadministrasjon og ekstern finansiering spesielt.

Oppstart 27.-28. november 2018. 

Påmelding og mer informasjon finner du her

Pilotkurs med oppstart våren 2019

Våren 2019 vil det også tilbys et pilotkurs for deg med bredere og lengre erfraring innen forskningsadministrasjon; Kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon – Videregående.

Nærmere informasjon om innhold, læringsutbytte og påmelding vil gjøres tilgjengelig i løpet av våren 2019.