« Tilbake

Lederseminar ved NARMA – UHR februar 2020

18/02/2020 - 19/02/2020
10:00 - 13:30

Vi ønsker både tidligere og nye deltakere velkommen til Lederseminaret i 2020!

Spørsmålet om hvordan forskningsadministrative ledere kan utvikle sin forskningsstrategiske rolle vil danne utgangspunkt for årets Lederseminar.

Gjennom dette Lederseminaret ønsker vi å belyse og diskutere hvordan forskningsadministrative ledere kan utvikle sin rolle med utgangspunkt i ulike nivåer:

  • Individnivå: Den forskningsadministrative lederen som et strategisk bindeledd, brobygger og fasilitator i det forskningsadministrative arbeidet?
  • Organisasjons-/enhetsnivå: Utvikling og tydeliggjøring av forskningsadministrasjon som pådriver for utvikling ved organisasjonen. Hva er forskningsadministrativ leders rolle i dette arbeidet?
  • Omgivelser: Hvilke krav setter omgivelsene og hvordan kan forskningsadministrative ledere utvikle sin strategiske rolle i forskningspolitiske prosesser?

I seminaret vil det presenteres praksisrelevante case og disse vil danne utgangspunkt for refleksjoner og diskusjoner i samlingen. Det vil i samlingen legges opp til aktiv deltakelse i gruppe- og plenumsdiskusjoner for å legge til rette for erfaringsutveksling mellom deltakerne.

Seminaret vil finne sted i Stavanger 18. – 19. februar 2020

tirsdag: kl. 10 – 17:45, onsdag: kl. 9 – 13:30

Lederseminaret er en del av NARMAs Kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon.
Formålet med seminaret er å tilby en arena for erfaringsdeling og nettverk med kollegaer på tvers av institusjoner, samt faglig påfyll om temaer som preger det forskningsadministrative feltet og ledelsens rolle i arbeidet.

Påmeldingsfristen er 10. januar 2020

Nærmere informasjon om Lederseminaret (program, påmelding m.m.):Lederseminar 2020_130120

Presentasjoner og oppsummering av gruppearbeid fra seminaret

Oppsummering fra gruppearbeid Lederseminar 2020

Introduksjon NARMA Lederseminar 2020_Nichole E Silva

Overview of the main literature on RMAs_Susi Poli18022020

Workshop_Conceptualising roles and identities_Susi Poli_18022020

Organising for Success_Simon R Kerridge_18022020

Samspill mellom faglig ledelse og forskningsadministrativ ledelse_Kenneth Ruud_18022020

Forskningspolitiske prosesser framover sett fra Forskningsrådet_Lillian M Baltzrud_19022020

Hvordan jobbe strategisk med utfordringene 2020_Ragnar Lie_19022020

 

Kart utilgjengelig

Ingen NARMA nett-påmelding for dette arrangementet.

« Tilbake