« Tilbake

NARMA Årskonferanse 2013

16/04/2013 - 17/04/2013
09:00 - 16:00

Ny forskningsmelding – hva betyr det?

Interessen for NARMAs årskonferanse 2013 er overveldende. Konferansen med temaet Ny forskningsmelding – hva betyr det? på Gardermoen 16.-17. april 2013 er fullbooket.

Blant innlederne finner vi Ole Petter Ottersen fra Universitetet i Oslo, Morten Størseth, Aris Kaloudis og Bente Lie fra Kunnskapsdepartementet, Anders Hanneborg fra Forskningsrådet, Erik Yssen fra EU-delegasjonen i Brussel og Petter Aaslestad fra Forskerforbundet.

I tillegg til plenumsforedragene inviterer vi til tre parallellsesjoner med temaer med stor relevans for Forskningsmeldingen:

  1. Horisont 2020 og norsk deltakelse
  2. Innovasjon i UH-sektoren
  3. Smart eksternfinansiering

Lenke til forskningsmeldingen: Meld. St. 18 (2012–2013) Lange linjer – kunnskap gir muligheter

Ut over temaer knyttet til forskningsmeldingen vil den nye modellen for totalkostberegning av eksternt finansierte prosjekter bli gjennomgått. Blant annet skal et opplæringsprogram for implementering av den såkalte TDI-modellen skal rulles ut. På konferansen får du vite hvordan den vil virke på din institusjon.

Det settes også av tid  til NARMAs første årsmøte hvor nettverket formelt skal etableres. Deretter blir det anledning til å registrere seg som medlem for å delta i NARMAs videre aktiviteter.

PROGRAM
Tirsdag 16. april

09.30 – 10.00 Registrering og kaffe  
Plenumssesjon Ny forskningsmelding – Hva betyr det?  
10.00 – 10.15 Velkommen  
10.15 – 11.00 Hvordan gjør vi norsk forskning bedre? De viktigste grepene i forskningsmeldingen Prosjektleder for forskningsmeldingen Morten Størseth, Kunnskapsdepartementet Presentasjon(pdf)
11.00 – 11.30 Hva betyr meldingen for forskningsadministrasjon- og ledelse? Kommentar fra institusjonene. Rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo Presentasjon(pdf)
11.30 – 12.00 Diskusjon  
Årsmøte  NARMA  
12.15 – 13.00 Forskning og administrasjon; Ild og vann eller dynamitt? Petter Aaslestad, Forskerforbundet  
13.00 – 14.00 Lunsj  
14.00 – 15.00 Etablering av NARMA Innkalling til årsmøte (pdf)
Forslag til mandat (pdf)
15.00 – 15.30 Hilsninger og kaffe Videohilsen fra Finland
Videohilsen fra Island (Ice-ARMA)
Videohilsen fra EARMA
Videohilsen fra ARMA (UK)
Videohilsen fra NCURA (USA)
     
Parallellsesjoner  Dag 1  
Parallellsesjon 1 Horisont 2020 og norsk deltakelse  
15.30 – 16.00 Status for Horizon 2020 Erik Yssen, EU-delegasjonen i Brussel Presentasjon (pdf) 
16.00 – 16.30 Norsk deltakelse i EU-finansiert forskning – fakta og vurderinger Aris Kaloudis, Kunnskapsdepartementet Presentasjon (pdf) 
Parallellsesjon 2 Innovasjon i UH-sektoren  
15.30 – 16.00 Kunnskapstrianglet; Innovasjon i UH-sektoren og Regjeringens forventninger Bente Lie, Kunnskapsdepartementet Presentasjon (pdf) 
16.00 – 16.30 Hvordan kan vi arbeide med innovasjon i UH? Ragnar Lie, Universitets- og høgskolerådet  
Parallellsesjon 3 Nasjonal finansiering av forskning  
15.30 – 16.00 Eksternfinansiering som fagstrategisk verktøy. Hvordan videreutvikle samspillet med institusjonene? Anders Hanneborg, Forskningsrådet  
16.00 – 16.30 Hvordan blir satsinger og forskningsprogrammer til? Eivind Hovden, Forskningsrådet Presentasjon (pdf) 
     
20.00 Festmiddag m/dans  
     
Onsdag 17. april    
Plenumssesjon  Innføring av totalkostmodellen  
09.00 – 09.20 TDI: Ikke bare for prosjektøkonomer. Strategiske konsekvenser av modellen. Bjørn Åge Tømmerås, MatNat-fakultetet Universitetet i Bergen Presentasjon (pdf) 
09.20 – 09.40 Totalkost for Dummies, Per Heitmann, Universitetet i Oslo Presentasjon (pdf) 
09.40 – 10.00 Hva betyr TDI-modellen for finansiering fra  Forskningsrådet? Asbjørn Mo, Forskningsrådet Presentasjon (pdf) 
10.00 – 10.45 Kaffepause og mingling  
     
Parallellsesjoner  Dag 2  
Parallellsesjon 1 Hvordan være forberedt på Horisont 2020?  Parallelsesjon 1: Opplegg
Oppgaver til gruppearbeidet
Oppsummering av gruppearbeidet
10.45 – 15.00
(Lunsj 11.30 – 12.30)
Hvordan forbedre arbeidet med EU-søknader? Hvordan posisjonerer vi oss bedre både opp mot Forskningsrådet og EU-kommisjonen? Hvordan organiserer vi arbeidet med EU-søknader internt? Får vi til samspillet mellom EU-midler, forskningsrådsmidler og basismidler? Hvor er de gode modellene? Hvordan kan vi bidra til å mobilisere egne fagmiljøer? Hvordan kan vi samarbeide i NARMA-nettverket for å lykkes bedre?
Innleder: Till Lech, Norges Forskningsråd
Gruppeansvarlige: Ingrid Sogner, Troels Gyde Jacobsen og Vibeke Moe
 
Parallellsesjon 2  Hvordan jobbe bedre med innovasjon?  Parallelsesjon2Opplegg
 10.45 – 15.00
(Lunsj 11.30 – 12.30)
Hvordan arbeider vi konkret med innovasjon? Hvordan få et bedre samspill mellom forskning, formidling, utdanning og innovasjon? Hva er de største utfordringene? Hva betyr det dersom innovasjon skal vektlegges sterkere ved din institusjon? Hvordan kan vi lære av hverandre? Hvordan utnytte NARMA-nettverket?
Innledere: Magnus Gulbrandsen, TIK-senteret, UiO, og Rune Tranås, Prorektor for nyskaping og eksterne relasjoner, NTNU.
Gruppeansvarlige: John Kamsvåg og Colin Murphy
Presentasjon (Gulbrandsen) 
Presentasjon (Tranås)
Parallellsesjon 3 Smart finansiering: TDI – Hvorfor og hvordan?  Parallelsesjon3Opplegg
10.45 – 15.00
(Lunsj 11.30 – 12.30)
Gevinster og utfordringer med TDI modellen. Hvordan kan vi få til samspill ved institusjonen og god implementering av TDI modellen? Korte innledninger om bl.a.: Hvordan redegjøre for tidsbruk? Hvordan brukes regnearket som er utarbeidet? Hva er leiested i praksis? Hvilke verktøy er utviklet og hvilken opplæring er planlagt for institusjonene?
Innledninger og gruppearbeid ved ’TDI-gruppa’.
(Harry Aas, UiA, Bjørn Heistad, HiNT, Kristine Aall S. Knudsen, UiO, Knut Sverre B. Røang, HiOA, Lise T. Sagdahl, NTNU, Anita Vigstad, UiB og Per Heitmann, UiO)
Gruppeansvarlige: Vibeke Moe og Ragnar Lie
PresentasjonTDIgruppe 
     
Parallelsesjon    
Avslutningspanel Hva bør vi forvente av NARMA?  
  Christen Krogh, forskningsdirektør Høgskolen i Oslo og Akershus, Svenn-Åge Dahl, avdelingsdirektør, Forskningsadministrativ avdeling Universitetet i Bergen og påtroppende prorektor for forskning og utvikling, Kenneth Ruud, Universitetet i Tromsø.  
15.50 – 16.00 Avsluttende kommentarer  

 

Se også info på  detaljert program m.m. på UHR sine nettsider.

 

Ingen NARMA nett-påmelding for dette arrangementet.

« Tilbake