Kategori: NARMA-konferanse

Kategoriarkiv: NARMA-konferanse

NARMA Vårkonferanse 2017 – Kvalitet og effektivitet i forskningsadministrasjon. En målkonflikt?

Velkommen til NARMAs 6. vårkonferanse, som finner sted 28.-29. mars 2017 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm.

Konferansen er fulltegnet. Program finner du nedenfor. Her finner du et mer oversiktlig kortprogram.  Konferansen blir ikke streamet.


Tirsdag 28. mars 2017

10.00 – 13.00      Innledende plenum

  1. Effektivisering og avbyråkratisering. Er LEAN svaret for forskningsadministrasjon?
    Tina Lewis, Københavns Universitet og Svein Are Tjeldnes (UiT)
  2. Strategisk planlegging innen langsiktige rammer? Mot en ny versjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning
    Anne Karine Nymoen, prosjektleder for rulleringen av Langtidsplanen for forskning og utdanning, Kunnskapsdepartementet
  3. Presentasjon av NARMA og noen av SIG-ene.
    Troels Jacobsen og NARMA arbeidsutvalg

13.00-14.00        Lunsj


14.00-17.00        Parallellsesjoner dag 1 Les videre

NARMA Vårkonferanse 2016 – Fusjoner, kultur og kvalitet

NarmaForsamling2013

Velkommen til NARMAs 5. vårkonferanse som finner sted 12. og 13. april 2016 på Quality Airport Hotel Gardermoen.

Det er per 10. mars 250 påmeldte, men vi har ennå plass til noen til. Direkte til påmelding. (For prisoversikt, se nederst på siden)

Programmet finner du nedenfor. Dette oppdateres løpende ettersom ting faller på plass. Ta gjerne kontakt med sesjonsansvarlige dersom du har innspill eller kommentarer.

Se en oversiktlig kortversjon av programmet.


12.04.2016, kl 10-13
Innledende plenum: Fusjoner – erfaringer og kulturforskjeller

Universiteter og høgskoler har ulikt fokus og kultur for forskning og utdanning og for hvordan de samhandler med samfunnet rundt. Dette spiller inn når tidligere selvstendige institusjoner slås sammen. Hvordan forholder aktørene seg til dette? I konferansens innledende plenum får vi innlegg med teori og praksis, erfaring fra prosesser og ulike tilnærminger.

10.00 – 10.10   Velkommen Alf Rasmussen, generalsekretær, UHR

10.10 – 10.40   Hvordan har sammenslåingen i Danmark påvirket forskningsadministrasjon? Inge-Sofie Sørensen, Chef for Forskning og Innovation ved SCIENCE fakultetet ved Københavns Universitet 

10.40 – 11.10   Hvordan hente ut gevinstene av fusjoner og strukturendringer? Espen Aasen, assisterende departementsråd, Kunnskapsdepartementet

11.10 – 11.30    Kaffepause

11.30 – 12.00   Kulturutfordringer i forbindelse med fusjoner Halvor Hektoen, prorektor, NMBU

12.00 -12.30    Erfaringer fra fire fusjonsprosesser – utfordringer og muligheter Pål Vegar Storeheier, forskningsdirektør, UiT Norges arktiske universitet

12.30 – 13.00   Paneldebatt

Ordstyrer: Troels Jacobsen

Les videre

Addressing Innovation and Impact in H2020 Proposals

Narma_konferanse_2016Work is in progress towards the NARMA Conference 2016: 12-13. April 2016, here description of one of the planned sessions.

This session will explain how H2020 proposal should address innovation aspects, and so maximise impact. It will include information about structures and procedures for IP and Innovation management, and how to develop the draft Plan for Dissemination and Exploitation (now a mandatory requirement for H2020 proposals). Following this presentation there will be a group exercise, where relevant sections of a proposal will be discussed and evaluated against the formal H2020 evaluation criteria related to innovation and impact. Following the presentation and practical exercise attendees should be well equipped to support their researchers by being able to critically assess a draft proposal, with respect to innovation and impact, and to identify key areas for improvement.

This session will be held by Dr. Eugene Sweeney who has over 30 years experience of managing and commercialising research and new technologies. He is a regular contributor to seminars and courses concerned with IP awareness, IP management in universities, licensing and commercialising IP/research results. (http://iambicinnovation.com/people/)

NARMA årskonferanse 2015 var en suksess!

Narma_V15_Plenum1_800x180Narma_konferanse_2015Over 300 deltaker hadde meldt seg på men vi måtte av praktiske årsaker sette et loft på 300. Konferansen inneholdt mange spennende og gode innlegg. Overordnet tema var strukturmeldingen med innlegg fra KD og FFA. Vi fikk også høre hvordan våre søster organisasjoner SRA-International, ARMA og EARMA jobber. Det er klart at det er en fordel for NARMA medlemmer å se på hva som foregår i utlandet og vurdere de samlinger som tilbys der fordi alle høyere utdannelse institusjoner har de samme utfordringer som vi har. NARMA skal prøve å holde hjemmesiden oppdatert på de konferanser som tilbys av søsterorganisasjonene.
Les videre

NARMA vårkonferanse 2015 – tidsplan og program

Færre institusjoner og ny finansieringsordning skal gi bedre kvalitet – hvordan bidra til å møte forventningene?

Narma_konferanse_2015NARMA kan i år presentere et spennende konferanseprogram som vi håper både vil engasjere og gi ny innsikt i viktige problemstillinger til medlemmene.

Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen
Dato: 13-14.april 2015

Lenke til program (pdf), lenke til presentasjoner

Lenke til påmeldingen

Konferansen er relevant for forskningsadministratorer i UH-sektoren, forskningsledere og direktører, prosjektøkonomer og jurister som jobber med ekstern finansiering, EU-rådgivere og rådgivere som arbeider med immaterielle rettigheter, technology transfer og open access. Merk at konferansen også er åpen for forskningsadministratorer utenom UHR-systemet.

Vi starter med en plenumssesjon med sentrale nasjonale aktører. Vi har gleden å ha en statssekretærer som skal holde innlegg, først får vi en status fra arbeidet med strukturmeldingen for UHR sektoren dernest vil Anne Grethe Erlandsen fra HOD gi sitt syn på hvordan Helsesektoren kan jobbe tettere sammen med UH sektoren.
Les videre

NARMA vårkonferanse 2014 – om innlederne

Narma_konferanse_2014

Nedenfor følger kort omtale av innlederne.

Hurtiglenker:
Plenum 1Sesj.1aSesj.1bSesj.2aSesj.2bPlenum 2

 

Plenumssesjon 01.apriltil programmettil toppen

NarmaAU13_troels_jacobsen_150x106
Troels Gyde Jacobsen, leder av NARMA’s arbeidsutvalg og direktør ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen, Universitetet i Stavanger.

 

 

Haugstad_regjer_150x106
Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Haugstad har studert til sivilingeniør i industriell økonomi ved NTNU og har avlagt doktorgrad ved Universitetet i Oxford. Han har også vært forskningsdirektør ved SINTEF Teknologi og Samfunn samt ved UiO. Haugstad var også statssekretær i Bondevik II regjeringen og har vært ekspedisjonssjef i Olje- og Energidepartmentet. (Foto: Marte Garmann/regjeringen.no)

 

Les videre

NARMA vårkonferanse 2014 – invitasjon og program

NARMA vårkonferanse 2014: Ekstern finansiering i UH-sektoren og rollen som forskningsadministrator

Narma_konferanse_2014NARMA har gleden til å invitere til vårkonferansen 2014. NARMA ble etablert for snart ¾ år siden og har som mål å danne gode arenaer hvor forskningsadministratorer kan få viktige nye impulser og møte kollegaer fra andre institusjoner i Norge og Europa.

Vi har i år valgt å fokusere på tre forhold som står sentralt i hverdagen til en forskningsadministrator, ekstern finansiering, immaterielle rettigheter og kontrakter, og etikk. Konferansen vil ha både plenums- og parallellsesjoner innenfor disse temaene med sentrale innledere fra Norge og utlandet: statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad, vise-rektor ved UiO Knut Fægri, leder for vår søster organisasjon Finn-ARMA i Finland, Bjørn Hofmann, professor innen etikk, Høgskolen i Gjøvik med flere.

Merk: liten programending per 29.03.2014.

Lenke til påmelding.Om innlederne

Les videre