NARMA årskonferansen 2021 Endringer i programmet

Vi gjør oss klare for konferansestart på tirsdag og gleder oss til å møte dere alle!

Programmet inneholder nå noen justeringer, blant annet vil tirsdagens keynote etterfølges av “Forberedte kommentarer til keynote fra Are Straume, UiB, Ingrid Sogner, UiO og Ragnar Lie, UHR” og keynote på torsdag blir Stig Slipersæter fra Forskningsrådet. Se oppdatert program her.