Innledere og andre bidragsytere i NARMA årskonferanse 2021

NARMA arbeidsutvalg (AU) har satt opp et variert program innen forskningsadministrasjon og -ledelse. Vi presenterer her alle innledere, bidragsytere inkludert NARMAs arbeidsutvalg. Oversikten er alfabetisk på etternavn. I programoversikten er alle lenket til presentasjonen på denne siden.

 


Katie AndersProfilbilde Katie Anders, UiB

Katie Anders is a senior research adviser at the Division of Research and Innovation, UiB. Her portfolio includes working with early stage researchers, both individually, via career coaching and application support, and in cohorts via career development programmes including the MED Postdoc Development Programme which she helped to launch in 2019 at the Faculty of Medicine, and the institution-wide Momentum Programme, which she coordinates. Before moving to Norway, Katie was consultant and then centre head of the Postdoc Development Centre at Imperial College London, UK. Katie likes fishing and baking cakes, and is currently trying to learn to ski.

Katie Anders holder innlegg i sesjonen tirsdag kl. 13:30 – 15:00: Talentutvikling for unge forskere

Tilbake til programmet

 

 


 

Magnus Aronsen 
Profilbilde Magnus Aronsen

Magnus Aronsen leder et utvalg oppnevnt av Regjeringen for å utrede rettighets- og lisensspørsmål ved deling av forskningsdata. Utvalget vil utarbeide et notat basert på utvalgets diskusjoner og et forslag til nasjonale retningslinjer for deling av forskningsdata sommeren 2021. Han er i tillegg førsteamanuensis i medisin på Universitetet i Oslo og styremedlem i Norges Forskningsråd.

 • Follow Magnus Aronsen on Twitter: @AronsenM

Magnus Aronsen holder innlegg onsdag kl. 9:10 – 10:40: ‘Open Science’: modus operandi for funding

Tilbake til programmet

 

 


Henrik Asheim

Profilbilde Henrik Asheim

Henrik Asheim er Forsknings- og høyere utdanningsminister og har sittet på Stortinget for Høyre fra 2013 – 2020. Han har sittet i i Kirke, utdannings- og forskningskomiteen og i finanskomiteen, hvor han også var leder fra 2018-2020. Før dette har han vært personalkonsulent i Adecco og studert retorikk, kommunikasjon og ledelse ved BI. Han tok over statsrådsstolen etter Iselin Nybø i januar 2020. Han var også konstituert kunnskapsminister høsten 2017 da Torbjørn Røe Isaksen hadde foreldrepermisjon. Henrik Asheim har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk knyttet til forskning og høyere utdanning, samt fagskole, generelle kompetansepolitiske saker og utdanningsstøtte.

Forsknings- og høyere utdanningsministeren åpner konferansen:

10:05 – 10:30: Keynote ved Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim:
Norsk deltakelse i Horisont Europa; ambisjoner og forventninger til forskningsinstitusjonene

Tilbake til programmet


Inga E. Bruskeland Profilbilde Inga Bruskeland ved Forskningsrådet

Inga E. Bruskeland er ansatt i Forskningsrådet som National Contact Point (NCP) for Juridisk og Finansielle spørsmål knyttet til H2020 og Horisont Europa. Hun var inntil i fjor nasjonal koordinator for det Europeiske fellesprogrammet Eurostars og har jobbet med problemstillinger knyttet til internasjonalt programsamarbeid.

Inga E. Bruskeland holder innlegg tirsdag kl.10:40 – 12:45: Horisont Europa

Tilbake til programmet

 

 


Anne Kolberg Buverud Profilbilde Anna Kolberg Buverud

Anna Kolberg Buverud er seniorrådgiver ved UiOs Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon. Hun inngår i arrangementsteamet for UiOs lederutviklingsprogrammer og er kursteamleder for Research Leadership Programme – Starting Level (RLP-Start). RLP-Start er et engelskspråklig tilbud til forskere som er nye i rollen som forskningsleder, og skal i 2021 arrangeres for syvende gang. Programmet er tilgjengelig for forskere fra andre institusjoner, og satte i år ny søknadsrekord med 111 søkere til 40 plasser. Anna har arbeidet med forskningsadministrasjon på UiO siden 2009, fortrinnsvis med doktorgradsutdanning, karrierestøtte og internasjonalt samarbeid.

Anne Kolberg Buverud holder innlegg tirsdag kl. 13:30 – 15:00: Talentutvikling for unge forskere

Tilbake til programmet


 Morgane Colleau

Profilbilde Morgane Colleau

Morgane Colleau is a Senior Research Advisor at NTNU’s Faculty of Medicine and Health Sciences. She provides pre-award support to researchers who apply for EU and national funding.

This includes helping researchers identify funding opportunities suitable to their research interests and career stage; explaining the call requirements, including the evaluation criteria; and providing detailed reviews of proposals. Together with her Research Advisor colleagues, Morgane also provides training on specific EU funding schemes, networking and partnering tools, CV development, budgeting, etc.

Prior to joining NTNU in 2020, Morgane worked in a similar role at a Russell Group research-intensive University in the UK. There, she provided both pre- and post-award support to researchers applying for EU and international grants, including to the US National Institutes of Health (NIH). Morgane is well acquainted with a diverse range of funding opportunities, grant agreement obligations and reporting requirements.

Morgane Colleau holder innlegg tirsdag kl. 10:40 – 12:45: Horisont Europa

Tilbake til programmet


­­­Dagfinn Døhl DybvigProfilbilde Dagfinn Dybvig ved NTNU

Dagfinn Dybvig er innovasjonsleder ved Humanistisk Fakultet på NTNU. Fagbakgrunnen hans er i filosofi og han har undervist Examen Philosophicum i en årrekke ved NTNU og Universitetet i Nordland. Han er medforfatter av læreboken Det Tenkende Mennesket – Innføring i filosofi- og vitenskapshistorie med vitenskapsteori. Før han ble innovasjonsleder var Dybvig leder av Institutt for filosofi og religionsvitenskap på NTNU, i tillegg til å ha vært teknologiansvarlig i et oppstartsselskap. Dybvig er spesielt interessert i digitalisering, tjenesteutvikling og innovasjon i offentlig sektor.

 • Follow Dagfinn Dybvig on Twitter: @DagfinnDybvig

Dagfinn D. Dybvig er sesjonsleder for torsdag kl. 9:25 – 10:55: Innovasjon – en del av løsningen for et Europa i endring

Tilbake til programmet


Heidi A. EspedalProfilbilde Heidi Espedal

Espedal var med i arbeidet med etablering av NARMA i 2012-13 og har vært leder av NARMA’s arbeidsutvalg siden 2017. Hun har 11 års erfaring som forsker og har blant annet jobbet som forskningsdirektør ved UiB fra 2013, før hun begynte som fakultetsdirektør på Det Medisinske Fakultet i 2018. Espedal er godt kjent med både nasjonale og internasjonale finansieringskilder for forskning, og har en særskilt interesse for innovasjon og kommersialisering av forskning. I tillegg til NARMAs årskonferanse, er etablering og videreføring av kompetanseutviklingsprogrammet, sentrale oppgaver Espedal bidrar til i NARMA.

 

Heidi A. Espedal åpner konferansen og er konferansier og moderator for programmet på tirsdag.

I tillegg er hun sesjonsansvarlig for onsdag kl. 13:45 – 14:45:  Bærekraft, og medansvarlig for torsdag kl. 9:25 – 10:55: Innovasjon – en del av løsningen for et Europa i endring 

Tilbake til programmet


Jon Ø. FlætenProfilbilde Jon Ø. Flæten

Jon Flæten er spesialrådgiver i Forskningsrådet og leder implementeringen av Forskningsrådets Policy for åpen forskning og innovasjon. Han har særlig ansvar for åpen tilgang til publikasjoner og implementeringen av Plan S i Norge og deltar i flere internasjonale ekspertgrupper for åpen publisering, blant annet i cOAlition S. Flæten har faglig bakgrunn innenfor kirkehistore og har en MA- og PhD-grad fra Universitetet i Oslo.

Jon Ø.Flæten holder innlegg onsdag kl. 9:10 – 10:40: ‘Open Science’: modus operandi for funding

Tilbake til programmet


Solveig Fossum-RaunehaugProfilbilde Solveig Fossum-Raunehaug NMBU

Seniorrådgiver ved Norges-miljø- og biovitenskapelige universitet og jobber primært med kvalitetsutvikling innen forskning, innovasjon og forskerutdanning. Dette innebærer blant annet utvikling og ledelse av NMBUs Talentutviklingsprogram. Fra tidligere har jeg en ph.d.-grad i molekylærbiologi og 7 års erfaring som forsker ved Institutt for Kreftforskning, Oslo Universitetssykehus

Solveig Fossum-Raunehaug holder innlegg tirsdag kl. 13:30 – 15:00: Talentutvikling for unge forskere.

Tilbake til programmet

 

 


Terje GravdalProfilbilde Terje Gravdal

Terje Gravdal jobber som forsknings- og innovasjonsrådgiver i Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Han jobber primært med oppgaver knyttet til innovasjonsområdet, kommersialisering av forsking og IPR, og eksternfinansiering nasjonalt og internasjonalt, både pre- og post-grant. Gravdal er HVLs Project Legal Signatory for Horisont 2020 og Horisont Europa, og sitter også i Forskningsrådets Horisont Europa-referansegruppe for økonomiske og juridiske forhold. Han har mastergrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen, og har også jobbet tre år i Brussel ved Stavangerregionens Europakontor.

Terje Gravstad holder innlegg tirsdag kl. 10:40 – 12:45: Horisont Europa

Tilbake til programmet

 

 


Gøril Hannås

Gøril Hannås er den første viserektoren for samfunnskontakt og nyskaping ved UiA og leder universitetets arbeid med strategiområdet samfunnskontakt og nyskaping. Hannås er ansvarlig for å lede UiAs strategiske prioriteringer for samarbeid med eksterne relasjoner, og videreutvikle universitetets satsinger for å styrke innovasjon og nyskaping ved UiA.

Profilbilde Gøril Hannås

Hannås er førsteamanuensis i Supply Chain Management og har tidligere vært leder for Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Handelshøyskolen UiA. Hun har doktorgrad i logistikk fra Høgskolen i Molde med forskningsområder innenfor verdikjeder, innkjøp og logistikk.

Hannås har fulgt en karriere i både industri og akademia og har tidligere vært direktør for risikostyring i National Oilwell Varco Norway. Hun har erfaring fra ledelse i både privat og offentlig sektor, inkludert styreverv for virksomheter innen energi, finans, IKT og logistikk. Hannås er bl.a. styreleder for Mechatronics Innovation Lab som er et nasjonalt test- og innovasjonssenter for pilotering og teknologikvalifisering, lokalisert ved UiA.

Gøril Hannås holder innlegg torsdag kl. 9:25 – 10:55: Innovasjon– en del av løsningen for et Europa i endring

Tilbake til programmet


Hanne Silje HaugeProfilbilde Hanne Silje Hauge

Hanne Silje Hauge er seniorrådgiver ved Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag ved Nord universitet. Hun har ti års fartstid innenfor forskningsfinansiering, både fra flere institusjoner i Norge og på nordisk nivå. Hauge jobber med søknadsstøtte i alle faser av prosjektløpet, samt lederstøtte, internasjonalisering m.m.

Hanne Silje Hauge holder innlegg torsdag kl. 11:05 – 12:35: Internt samarbeid for styrket forskningsadministrasjon

Tilbake til programmet


Anja HegenProfilbilde Anja Hegen

Anja Hegen er seniorrådgiver ved Universitetet i Bergen (Forsknings- og Innovasjonsavdeling). Hennes arbeidsfelt er primært ERC og SFF og hun er opptatt av å støtte særlig yngre forskere som skal søke ERC. Hun støtter også UiBs karriereprogram for Trond Mohn Starting Grant stipendiater. Anja er NARMA AU medlem. Før hun begynte i forskningsadministrasjonen jobbet hun som PhD/post doc innen biomedisin og tok PhD i Freiburg (Tyskland). I fritiden har hun begynt å bli en skikkelig fan av koreanske dramaer og ønsker seg en dings som kan transportere matrettene som blir laget der til middagsbordet hjemme.

 • Follow Anja Hegen on Twitter: @UiB_RO
 • LinkedIn: Anja Hegen

Anja Hegen er sesjonsansvarlig for tirsdag kl. 13:30 – 15:00: Talentutvikling for unge forskere

Anja styrer også diskusjonene tirsdag kl. 10:40 – 12:45: Horisont Europa

Tilbake til programmet


Profile picture of Laura HimanenLaura Himanen

Laura is a Research Specialist working at the Research Services at Tampere University. She is involved in the development, monitoring and reporting of research-related activities in accordance with the University’s strategy. She is a member of the INORMS Research Evaluation Working Group. Laura’s expertise is in knowledge-based strategic planning. She is very familiar with different indicators of scientific productivity as well as methodologies of research assessment and university rankings.

 • Follow Laura Himanen on Twitter: @laurakoohoo

Laura Himanen holder innlegg i sesjonen onsdag kl. 10:50 – 12:50: How to assess research responsibly: in projects, careers and academic fields

Tilbake til programmet

 


Erik Ingebrigtsen

Profilbilde Erik Ingebrigtsen

foto: Sandra Skillingsås

Erik er leder for Forskningsseksjonen ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap ved NTNU, hvor han har arbeidet siden 2015. Før dette var han rådgiver ved Det medisinske fakultet, NTNU, hvor han jobbet mest med nasjonale forskerskoler, vitenskapelig infrastruktur og forskningsetikk. Han er utdannet historiker, og allerede før han ble forskningsadministrator var han interessert i forskningspolitikk. Tema for historieforskningen var Rockefeller Foundations støtte til utvikling av «Det nasjonale folkehelseinstituttet» og et nytt system for offentlig helsearbeid i Ungarn i mellomkrigstiden. I 2019 fullførte han «Certificate in Research Management» som tilbys av EARMA, og han er nå evaluator for det samme programmet. Han er tidligere medlem av NARMAs arbeidsutvalg.

Erik Ingebrigtsen er sammen med Patrick Reurink sesjonsansvarlig, og holder også selv innlegg torsdag kl. 11:05 – 12:35: Internt samarbeid for styrket forskningsadministrasjon

Tilbake til programmet

 


Vibeke Kyrkjebø IrganProfilbilde Vibeke Kyrkjebø Irgan

Vibeke Kyrkjebø Irgan er fagleder for eksternfinansiering ved Universitetet i Bergen, og leder UiB sitt BOA-team. BOA-teamet er en tverrfaglig, profesjonell administrativ gruppe som støtter store, komplekse forsknings-, innovasjons- og utdanningsprosjekter i både pre- og postaward fasen. Teamet er matriseorganisert og består av rundt 40 personer fra en rekke sentraladministrative avdelinger ved UiB: forskning og innovasjon, økonomi, HR, IT, studie og kommunikasjon. I tillegg bidrar Universitetsbiblioteket og Senter for Vitenskapsteori (SVT). Irgan er også prosjektleder for UiB FRAM, et prosjekt som skal undersøke hvordan UiB kan sørge for gode betingelser for en sterk forskningskultur med klare forventninger om høy aktivitet, eksternfinansiering og god publisering.

Irgan har ph.d i molekylærbiologi, og har siden 2006 jobbet med forskerutdanning, internasjonalisering og forskningsstøtte ved ulike fakultet og avdelinger på UiB.

Vibeke Kyrkjebø Irgan holder innlegg torsdag kl. 11:05 – 12:35: Internt samarbeid for styrket forskningsadministrasjon

Tilbake til programmet


Finn-Eirik Johansen

Finn-Eirik Johansen er professor i biologi ved UiO der han forsker innen komparativ immunologi og underviser innen molekylærbiologi, cellebiologi og immunologi. Johansen har tidligere vært instituttleder, direktør for UiO:Livsvitenskap og forskningsdekan og har i disse lederstillingene jobbet med karriereveiledning og kompetanseheving for yngre forskere. Han har ledet UHRs arbeidsgruppe for forskervurdering, som leverte sin rapport ” Veileder for vurdering i akademiske karriereløp” til UHR-styret i februar 2021.

Finn-Eirik Johansen holder innlegg i sesjonen onsdag kl. 10:50 – 12:50: How to assess research responsibly: in projects, careers and academic fields

Tilbake til programmet

 

 


Linda JohnsenProfilbilde Linda Johnsen

Linda er spesialbibliotekar i avdelingen for forsknings- og studiestøtte ved Universitet i Stavanger, og jobber med åpen forsking; primært open access og datahåndtering. Hun har en postgraduate diploma i bibliotek- og informasjonsvitenskap fra Robert Gordon Univesity, Aberdeen.

Linda Johnsen er sesjonsansvarlig sammen med Ragnar Lie og Tanja Strøm på onsdag kl. 9:10 – 10:40: ‘Open Science’: modus operandi for funding

Tilbake til programmet

 


Ola Roth Johnsen Profilbilde Ola Roth Johnsen ved UiB

Johnsen er forskningsrådgiver ved Det juridiske fakultet ved UiB, og jobber med eksternfinansiering, forskningspolitikk, tverrfaglige satsinger og innovasjon. Han har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra UiB og har tidligere jobbet i Fiskeridirektoratet og på CMI.

Follow Ola Roth Johnsen on twitter: @olaroth

Ola Roth Johansen holder innlegg onsdag kl.10:50 – 12:50: How to assess research responsibly: in projects, careers and academic fields

Tilbake til programmet

 

 


Harald LenschowProfilbide Harald Lenschow

 

Harald er utdannet statsviter fra NTNU og har de siste 20 årene jobbet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning.
I første runde gjennom et utviklingsprosjekt mellom NTNU og Statoil, som ble oppstarten til Network Learning Lab AS. Prosjektkonseptet var utvikling av læringsnettverk, konseptualisering og utvikling av nye evalueringsmetoder og evalueringsredskap. Hovedaktiviteten var formativ evaluering som ble anvendt i fortløpende evalueringer av læringsprosesser i utvalgte studieløp i bachelor- og masterutdanninger ved NTNU.

I dag jobber han som rådgiver ved forskningsseksjonen i fakultetsadministrasjonen ved fakultetet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, NTNU. Arbeid er sentrert rundt kvalitetsutvikling av forskerutdanningen ved fakultetet og internasjonalt samarbeid innen forskerutdanningen. Deriblant koordinering av «Framtidens ph.d.-utdanning ved IE fakultetet», hvor bla. fokus på overførbare kunnskaper i forskerutdanning var sentralt. Harald er også styremedlem i fakultetsstyre som har en visjon om å gjøre fremtiden smart, trygg og bærekraftig.

Harald Lenschow holder innlegg torsdag kl. 13:25 – 15:00: Forskerutdanning – Training the MindSET- Internasjonalt samarbeid for å møte endrede kompetansebehov hos forskerne

Tilbake til programmet


Ragnar LieProfilbilde Ragnar Lie

Seniorrådgiver ved Universitets- og høgskolerådet (UHR)

Lie har vært ansatt i UHR siden 2011, med et særlig ansvar for forskningspolitiske saker. Han har arbeidet med forskningsstrategi, åpen forskning, karrierepolitikk for administrative og vitenskapelig ansatte, forskningsadministrasjon, forskerutdanning, samt strategier for ekstern finansiering, både nasjonalt og i EU. Lie har tidligere jobbet i Forskningsrådet og ved Universitetet i Oslo. Lie var sentral i etableringen av NARMA i 2012 som en del av UHR og er også engasjert i EARMA European Association for Research Managers and Administrators, hvor han er møtende vara til EARMAs styre og medlem Professional Development and Recognition Committe, PDRC og medlem i ACPC, som er arrangementskomiteen for EARMAs årskonferanse.

Ragnar presenterer keynote på tirsdag og deltar med forberedte kommentarer til keynote sammen med Are Straume, UiB og Ingrid Sogner, UiO, tirsdag kl. 10:15 – 10:30

Ragnar er session chair onsdag kl. 9:10 – 10:40 for ‘Open Science’: modus operandi for funding.

Ragnar er konferansier og moderator for programmet på torsdag.

Medansvar for sesjonene:

 • How to assess research responsibly: in projects, careers and academic fields, onsdag
 • Bærekraft – fra politikk til praksis, onsdag

Tilbake til programmet


Ståle LiljedalProfilbilde Ståle Liljedal

Ståle er leder av Seksjon for forskning, utdanning og formidling ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Ståle har vært seksjonssjef innen forskningsstøtte og ph.d.-utdanning fra 2006, først ved Det medisinske fakultet, og fra 2009 ved Det helsevitenskapelige fakultet. I sin tid ved universitetet har Ståle deltatt i 3 fusjoner og flere omorganiseringer. Ståle har vært medlem i NARMAs arbeidsutvalg. Ståle er utdannet biolog med doktorgrad i evolusjonær økologi.

 

Ståle Liljedal holder innlegg torsdag kl. 11:05 – 12:35: Internt samarbeid for styrket forskningsadministrasjon. 

Tilbake til programmet

 


Reidar LyngProfilbilde Reidar Lyng

Reidar Lyng is Associate Professor of university pedagogics at the Department of Education and Lifelong Learning, at NTNU, presently chairing the Center for Science & Engineering Education at NTNU, Trondheim, Norway.

He is a MSc in Chemical Engineering and holds a PhDdegree in Physical Chemistry. He has more than 30 years of experience of education development from NTNU and several Swedish universities. His research and development interests are wide ranging and include the systemic interplay between teachers, students, and learning spaces.

Reidar Lyng holder innlegg torsdag kl. 13:25 – 15:00: Forskerutdanning – Training the MindSET- Internasjonalt samarbeid for å møte endrede kompetansebehov hos forskerne

Tilbake til programmet


Eirik Gjelsvik MedbøProfilbilde Eirik Gjelsvik Medbø

Eirik Gjelsvik Medbø er Innovasjonsleder ved Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse (NTNU), hvor han jobber i områdene Entreprenørskaps-utdanning og tverrfaglig energiomstilling. Som innovasjonsleder jobber han med hvordan forskning kan gi samfunnsverdi, bl.a. gjennom å utvikle partner-samarbeid, øke fokuset på forskningsformidling, nye kurs og kulturbygging blant forskere.

Som et ledd i arbeidet som innovasjonsleder utviklet Eirik PhD-kurset «Research-based Innovation» ved NTNU, i samarbeid med professor Øystein Widding. Eirik har erfaring med innovasjon fra før – som NTNU-student gründet han oppstartsbedriften AssiStep, som utvikler en gangstøtte i trapp for eldre og bevegelseshemmede. I dag har selskapet salg i store deler av Europa, samt Japan og Canada.

Eirik Gjelsvik Medbø holder innlegg torsdag kl. 13:25 – 15:00: Forskerutdanning – Training the MindSET- Internasjonalt samarbeid for å møte endrede kompetansebehov hos forskerne

Tilbake til programmet


Eva MéndezProfilbilde Eva Méndez

 

Eva Méndez holds a PhD in Library and Information Sciences (LIS) and is an expert in metadata. She defines herself in her Twitter profile as an ‘open knowledge militant’ (@evamen). She is an associate professor at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). She has been an active member of several international research teams, advisory boards and communities including: DCMI, OpenAire, Metadata2020, RDA, etc. She has taken part in and led several research projects and acted as advisor to many more in the fields related with standardization, metadata, semantic web, open data, digital repositories and libraries, in addition to information policies for development in several countries. In November 2017 she was named “Open Data Champion” by SPARC Europe. She is currently Deputy Vice President for Scientific Policy-Open Science at UC3M and member of the EU-OSPP (European Open Science Policy Platform) on behalf of YERUN (Young European Research Universities Network) since 2016. She is the OSPP chair for the 2nd mandate of the platform.

Eva Méndez holder innlegg onsdag kl. 9:10 – 10:40: ‘Open Science’: modus operandi for funding

Tilbake til programmet


Theresa MikalsenProfilbilde Theresa Mikalsen ved UiT

Theresa Mikalsen er seniorrådgiver ved Seksjon for Forskning og Innovasjon ved UiT Norges Arktiske Universitet. Hun jobber primært som EU rådgiver, med særlig fokus på Excellent Science som Marie Sklodowska-Curie (MSCA) og European Research Council (ERC). I tillegg har Theresa har vært sentral i utviklingen og ledelsen av UiTs talentutviklingsprogram UiT Aurora Outstanding.

Theresa har bakgrunn som forsker med en ph.d.-grad i molekylær genetikk og sitter i NARMAs arbeidsutvalg, http://narma.no/.

Theresa Mikalsen er sesjonsansvarlig sammen med Tanja Strøm og Anja Hegen, og holder og selv innlegg tirsdag kl. 13:30 – 15:00: Talentutvikling for unge forskere

Tilbake til programmet


Ingrid Birce Müftüoglu Profilbilde Ingrid Birce Müftüoglu ved UiB

Müftüoglu er seniorrådgiver ved Det juridiske fakultet UiB på feltene fagevalueringer, eksternfinansiering, tverrfaglige satsinger, karriereutvikling og forskningspolitikk. Hun har bakgrunn fra forskning med ph.d. i kulturvitenskap (UiB) og som post doktor ved institutt for sosialantropologi (UiB) innen tema næringsliv og samfunnsansvar. Hun har også erfaring fra forvaltningen med analyse og utredningsarbeid for Diku.

Ingrid Birce Müftüoglu holder innlegg onsdag kl. 10:50 – 12:50: How to assess research responsibly: in projects, careers and academic fields

Tilbake til programmet

 

 


Hege NedbergHege Nedberg

Hege Nedberg – seniorrådgiver FOU ved OsloMet

Hege har lang og bred erfaring med FoU-administrativt arbeid på fakultets nivå og jobber nå i avdeling for FoU i fellesadministrasjonen ved OsloMet. Hun sitter NARMAs arbeidsutvalg og er med i fagteamet til NARMA og Forskningsrådets samarbeidsprosjekt om kompetanseutvikling for norsk forskningsadministrasjon, Kompetanseprogrammet.

Hege Nedberg er sesjonsansvarlig sammen med Heidi A. Espedal og Tanja Strøm,  onsdag kl. 13:45 – 14:45: Bærekraft – fra politikk til praksis

Hege har Q&A og er medansvarlig for sesjonen på torsdag k. 9:25 – 10:55:  Innovasjon– en del av løsningen for et Europa i endring,

Tilbake til programmet 


Siren M. NesetProfilbilde Siren M. Neset ved NORCE Innovasjon

Siren M. Neset er forretningsutvikler i NORCE Norwegian Research Centre, avdeling Teknologi.

Neset var tidligere ansatt i Forskningsrådet i 10 år som regionansvarlig i Agder. Hun har vært instituttleder ved Universitetet i Agder og jobbet med oppdragsforskning og forskningsledelse i SINTEF Materialer og kjemi.

Som regionansvarlig har Neset jobbet mye med å mobilisere næringsliv og offentlig sektor til forskningsbasert innovasjon. Det regionale økosystemet for innovasjon har vært viktige samarbeidspartnere i dette arbeidet.

Neset har doktorgrad i kjemi fra Universitetet i Oslo.

Siren M. Neset holder innlegg torsdag kl. 9:25 – 10:55: Innovasjon– en del av løsningen for et Europa i endring,

Tilbake til programmet 


Truls NorbyProfilbilde Truls Norby ved UiO

Truls Norby (f. 1955) er Dr. Scient. fra Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo (UiO) 1986, hvor han studerte med prof. Per Kofstad og ble professor 1995. Han har siden 1997 ledet Gruppe for Elektrokjemi, som er del av Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi (SMN) ved UiO. Norby arbeider med termodynamikk og transport av protoner og andre defekter i materialer for brenselceller, elektrolysører, fotoelektrokjemiske celler, sensorer, termoelektriske generatorer, m.m. Norby har publisert mer enn 270 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrift, veiledet over 100 PhD- og MSc-studenter, og ledet en rekke NFR- og EU-prosjekter. Norby er redaktør i fagtidsskriftet Solid State Ionics og medlem av DNVA og andre norske akademier. Han har flere patenter, og vant i 2012 Innovasjonsprisen ved UiO. Han har etablert firmaene NORECS AS som utvikler og selger vitenskapelig utstyr, og Protia AS (nå CoorsTek Membrane Sciences AS) som utvikler energikonverteringsprosesser basert på protonledende materialer.

 

Truls Norby holder innlegg torsdag kl. 9:25 – 10:55: Innovasjon- en del av løsningen for et Europa i endring

Tilbake til programmet


Ingse NoremsauneProfilbide Ingse M W Noremsaune

Ingse Noremsaune er leder for forskningsseksjonen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) ved Universitet i Oslo (UiO). Hun har doktorgrad i kjemi fra samme lærested og har deretter innehatt ulike administrative stillinger ved UiO. De siste tretten årene har hun jobbet innen forskningsadministrasjon, både som rådgiver og leder. Forskningsseksjonen jobber særskilt med ekstern finansiering rettet mot EUs forskningsprogrammer og de store utlysningene i Forskningsrådet. Noremsaune leder også det forskningsadministrative nettverket ved MN.

 

Ingse Noremsaune er sesjonsansvarlig for tirsdag kl. 10:40 – 12:45: Horisont Europa

Tilbake til programmet

 


Øyvind Nystølprofilbilde Øyvind Nystøl

Universitetet i Agder

 

 

 

 

Øyvind Nystøl er sesjonsanvarlig på torsdag kl.13:25 – 15:00: Forskerutdanning – Training the MindSET – Internasjonalt samarbeid for å møte endrede kompetansebehov hos forskerne

Tilbake til programmet


Frank Børre PedersenProfilbilde Frank Børre Pedersen

Pedersen er utdannet Dr.Ing. i fysikk fra NTNU i 1996 og har siden da vært ansatt i DNV. Han har hatt ulike stillinger i forretningsvirksomheten til DNV, blant annet som leder for «Enterprise and Asset risk management» gjennom flere år. I dag er han leder i DNV’s forskningsenhet ved hovedkontoret på Høvik, som driver både langsiktig forskning gjennom samarbeid med universiteter og mer anvendt forskning. I sitt arbeide har han tett kontakt med universitsmiljøene i både Norge og utlandet og er blant annet ansvarlig for DNV’s rammeavtaler med universiteter i Norge. Han er i dag styreformann i SFI SUBPRO ved NTNU og styremedlem i SFF AMOS ved NTNU.

Follow Frank Børre Pedersen on LinkedIn: Frank Børre Pedersen

Frank Børre Pedersen holder innlegg torsdag kl. 13:25 – 15:00: Forskerutdanning – Training the MindSET- Internasjonalt samarbeid for å møte endrede kompetansebehov hos forskerne

Tilbake til programmet


Patrick ReurinkProfilbilde Patrick Reurink

Patrick Reurink er seniorrådgiver i prorektors stab for forskning ved NTNU og jobber hovedsakelig med internasjonalt samarbeid. Patrick har jobbet ved NTNU siden 2009 i forskjellige roller. Han har jobbet som administrativ leder for det Europeiske forskningssenteret for lindrende behandling, prosjektkoordinator for SFI Integrerte operasjoner i petroleumsindustrien og forskningskoordinator ved Institutt for geovitenskap og petroleum, og har siden 2017 vært i prorektors stab. Patrick er utdannet siviløkonom fra NTNU.

 

Patrick Reurink er moderator, samt  sesjonsansvarlig sammen med Erik Ingebrigtsen torsdag kl. 11:05 – 12:35: Internt samarbeid for styrket forskningsadministrasjon

Tilbake til programmet


Sarah de RijckeProfilbilde Sarah de Rijcke

Sarah de Rijcke is Professor of Science, Technology and Innovation Studies and Scientific Director at CWTS, Leiden University, and Co-Chair of the Research on Research Institute (RoRI). Sarah specializes in social studies of research evaluation, which she considers in relation to epistemic cultures, knowledge infrastructures, valuation processes, and roles of research in and for society. She has a strong international public academic presence with global outreach activities in science policy, speaking frequently on the topic of research evaluation and metrics uses. She recurrently acts as expert advisor in European and global science policy initiatives. Most recently, she was invited to represent the Netherlands in a high-level UNESCO Expert Group to write a global recommendation on Open Science. Her present research is funded by a grant from the European Research Council (ERC). Her team regularly collaborates in research consortia funded by the European Commission’s Framework programmes and national research councils across Europe and the UK.

Sarah de Rijcke har keynote på onsdag kl. 8:35 – 9:05: Responsible Research Assessment: State-of-the-art and the way ahead

Tilbake til programmet

 


Nina SindreProfilbilde Nina Sindre ved NTNU

Nina Sindre holds a position as Coordinator of International Affairs at NTNU. She has over the last 15 years been heavily involved in the development of NTNU’s strategies and policies towards participation in the European Framework Programmes for Research and Innovation, as well as bilateral international cooperation with institutions in countries outside of Europe. She has in particular been engaged in NTNU’s approach towards the European Research Council ERC. Since 2014 she has been instrumental in developing the NTNU Research Excellence Initiative and the Outstanding Academic Fellows Programme as part of this. Nina is a political scientist by training with a specialization in international relations.

Nina Sindre holder innlegg tirsdag kl. 13:30 – 15:00: Talentutvikling for unge forskere

Tilbake til programmet 


Vidar SkagestadProfilbilde Vidar Skagestad ved Forskningsrådet

Etter fullført ph.d. innenfor organisk kjemi ved UiO i 1995, jobbet Vidar (f 1967) 11 år innen norsk biotekindustri. Først som forsker i den tidens Dynal AS (1995-2000) med vekt på å utvikle magnetiske polymerpartikler for ulike biologiske applikasjoner, dernest som forsker i Genovision AS (2000-2002) og Qiagen AS (2002-2006), Principal Investigator (PI) i Qiagen GmbH (2003-2006) og til sist som daglig leder Qiagen AS (2004-2006). Fokus her var hel-automatiserte systemer for nukleinsyre (DNA/RNA) isolering.

Fom 2006 og frem til i dag har Vidar jobbet i Forskningsrådet. Først som fagrådgiver innenfor satsingen på nanoteknologi (2006- 2012), dernest som avdelingsleder for avdeling “fremtidsteknologier” (2012-2013) og fra 2013 til dags dato som avdelingsleder for avdeling “bioøkonomi”, med vekt på mat, miljø, bioteknologi og bioressurser. Vidar har de senere år hatt sentrale oppgaver i Forskningsrådet arbeid med bærekraft og hvordan bærekraft og etter hvert også de globale bærekraftsmålene (fom 2015) kan/skal inkorporeres i Forskningsrådets arbeid- strategisk og operativt. Forskningsrådet lanserte bla. en egen bærekraftsstrategi tilbake i 2017.

Vidar Skagestad holder innlegg onsdag kl. 13:45 – 14:45: Bærekraft – fra politikk til praksis

Tilbake til programmet


Heidi SkramstadProfilbilde Heidi Skramstad

Heidi Skramstad er fagansvarlig for ekstern finansisering i Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon (AFII) ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Hun koordinerer et forskningsadministrativt team som har ansvar for oppfølging av søknader til Forskningsrådet og andre nasjonale kilder samt Horisont 2020, Horisont Europa og andre internasjonale finansieringskilder. AFII gir også støtte i gjennomføring av eksternt finansierte prosjekter. Skramstad har doktorgrad i Sosialantropologi fra Universitetet i Bergen fra 2008.

Heidi Skramstad holder innlegg tirsdag kl. 10:40 – 12:45: Horisont Europa

Tilbake til programmet


Stig SlipersæterProfilbilde Stig Slipersæter

spesialrådgiver,

Norges Forskningsråd

Stig Slipersæter er prosjektleder for arbeidet med innspillet til ny langtidsplan.

Stig Slipersæter har keynote torsdag kl. 8:35 – 9:15: Forskningsrådets arbeid mot ny langtidsplan

Tilbake til programmet

 

 


Ingrid SognerProfilbilde Ingrid Sogner

Seksjonssjef – Seksjon for forskning og innovasjon, UiO.

Ingrid er historiker og har omfattende ledererfaring fra UiO, og har i tillegg vært stedlig representant i Brussel, Eurocare og AL, samt forsker ved Universitetet i Aberdeen og Peace Research Institute Oslo (PRIO).

 

Ingrid Sogner deltar på tirsdag 10.15 – 10.30 Forberedte kommentarer til keynote sammen med Are Straume, UiB og Ragnar Lie, UHR

Tilbake til programmet


Are StraumeProfilbilde Are Straume

Are Straume har bred erfaring fra internasjonalt forskning- og innovasjonssamarbeid gjennom mange år i utlandet. Han var rådgiver og senere seniorrådgiver i det danske ministeriet for forskning og utdanning fra 2006-2013, hvor han jobbet med EU forsknings- og innovasjonspolitikk, bl.a. under det danske formannskapet for EU våren 2012. Deretter var han spesialutsending for forskning og høyere utdanning ved den norske ambassaden i Washington D.C., og var da samtidig sideakkreditert til Canada. Etter to og et halvt år i USA, overtok han som spesialutsending for forskning ved den norske EU-delegasjonen i Brussel – en stilling han hadde i 4 år. I 2019 kom Are Straume til Universitetet i Bergen og ble ansatt som seniorrådgiver for EU strategiske saker ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen på UiB. Fra januar 2021 overtok han stillingen som seksjonssjef for Seksjon internasjonalt samarbeid i samme avdeling.

Are Straume deltar på tirsdag 10.15 – 10.30 Forberedte kommentarer til keynote sammen med Ingrid Sogner, UiO og Ragnar Lie, UHR, og holder innlegg tirsdag kl. 10:40 – 12:45: Horisont Europa

Tilbake til programmet


Tanja Strøm Profilbilde av Tanja Strøm

Tanja Strøm er seniorrådgiver i FoU-avdelingen ved Oslo Metropolitan University. Hun jobber mest med ulike sider av åpen forskning, publisering, forskningsdokumentasjon, synliggjøring av forskere og forskning, og evaluering av forskning. I tillegg holder hun foredrag, veileder og underviser i disse temaene. Hun har utviklet tjenester, infrastruktur og politikk for åpen tilgang til forskning, og implementert dette ved OsloMet.

Tanja Strøm er nestleder i NARMAs arbeidsutvalg, http://narma.no/. Tidligere koordinerte hun to spesialistinteressegrupper under NARMA: «Forskningsevaluering» og «Open Science».

Hun er interessert i forskningspolitikk og har en særlig interesse for ‘åpen forskning’ og ‘ansvarlig forskningsevaluering’. Hun er medlem av INORMS Research Evaluation Working Group. Arbeidsgruppen er internasjonal og ble etablert for å finne ut hvordan man best kan sikre at forskningsevalueringer er meningsfulle og ansvarlige.

Hun deltar i DORAs, https://sfdora.org/, underprosjekt for å utvikle verktøy som skal kunne gi institusjoner rammeverk og indikatorer for ansvarlige forskningsvurderinger.

 • Follow Tanja Strøm on
 • Twitter: @Tanjadice
 • LinkedIn: Tanja Strøm

Tanja Strøm er konferansier og moderator for programmet på onsdag,
og holder også innlegg onsdag kl. 10:50 – 12:50: How to assess research responsibly: in projects, careers and academic fields

Tanja har også medansvar for sesjonene:

 • Talentutvikling for unge forskere, tirsdag
 • ‘Open Science’: modus operandi for funding, onsdag
 • How to assess research responsibly: in projects, careers and academic fields, onsdag
 • Bærekraft – fra politikk til praksis, onsdag

Tilbake til programmet


Randi Søgnen

Profilbilde Randi Søgnen

Foto: Jonas Bendiksen

Randi Søgnen er stabsdirektør i Norges forskningsråd. Hun er statsviter og har jobbet i Forskningsrådet siden november 2009. Hun kom fra stillingen som assisterende direktør på Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Hun har tidligere vært forsker og forskningsleder samme sted. Hun var også redaktør for fagbladet Forskningspolitikk (2003–2008). Søgnen har mangeårig erfaring med studier av forskningspolitikk og forskningsorganisasjon og med evaluering av forskning. Hun har hatt ulike styreverv og komitédeltagelser på feltet, nå bl.a. som nasjonal delegat til OECDs vitskapskomité (CSTP). Som leder av Administrerende direktørs stab har hun det overordnede koordineringsansvaret for bl.a. strategi, forskningspolitisk rådgivning, mål- og resultatstyring og interne styringsarenaer.

 

Tilbake til programmet


Marika Vartun

Profilbilde Marika Vartun ved UiO

foto: Colvin / UiO

Marika Vartun er administrativ forskningsleder ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Forskningskommunikasjon og populærvitenskapelig formidling er en del av stillingen hennes. Vartun har arbeidet med forskningsadministrasjon og kommunikasjon i 12 år, ved Folkehelseinstituttet, Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Hun har 63 populærvitenskapelige artikler og brenner for å formidle ferske forskningsfunn ut i samfunnet.

For mer informasjon, se https://www.uv.uio.no/isp/personer/adm/marikav/

Follow Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UiO)

Marika Vartun holder innlegg tirsdag kl. 10:40 – 12:45: Horisont Europa

Tilbake til programmet


Astrid VigtilProfilbilde Astrid Vigtil ved NTNU

Astrid Vigtil har doktorgrad i Supply Chain Management fra NTNU og har jobbet med undervisning, forskning og forskningsledelse i 20 år. Hun har vært sentral i arbeid med utvikling av administrative prosesser i doktorgradsutdanningen ved NTNU og ledet organisasjonskomiteen da NTNU arrangerte den nasjonale forskerutdanningskonferansen i 2016. Hun representerer NTNU i det nordiske universitetssamarbeidet Nordic5Tech i ph.d.-arbeidsgruppen og hun har representert NTNU i UHRs administrative forskerutdanningsforum. Hun er aktivt medlem i EARMA og sitter i dag som leder av Professional Development and Recognition Committee (PDRC) som har ansvar for kursvirksomheten til EARMA.

 • Follow Astrid Vigtil on
 • Twitter: @vigtil
 • LinkedIn: Astrid Vigtil

Astrid Vigtil er sesjonsansvarlig sammen med Øyvind Nystøl, og holder også selv innlegg torsdag kl. 13:25 – 15:00: Forskerutdanning – Training the MindSET- Internasjonalt samarbeid for å møte endrede kompetansebehov hos forskerne

Tilbake til programmet


Bjørn VillaProfilbilde Bjørn J Villa

Bjørn Villa er IT-sjef i Trondheim kommune, og i tillegg Førstemananuensis II ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (IIK), NTNU. Han er en pådriver for innovasjon i det offentlige og ser kontinuerlig etter måter å realisere IKT funksjoner og tjenester på en bedre måte. Bjørn er utdannet PhD fra NTNU.

Bjørn Villa holder innlegg torsdag kl. 13:25 – 15:00: Forskerutdanning – Training the MindSET- Internasjonalt samarbeid for å møte endrede kompetansebehov hos forskerne

Tilbake til programmet

 


Andreas WestermoenProfilbilde Andreas Westermoen ved UiB

Andreas Westermoen har arbeidet som Innovasjons- og Forskningsrådgiver på UiB, Det medisinske fakultet, siden slutten av 2019. Han har bakgrunn i fysikk og matematikk og 12 års erfaring med utvikling og kommersialisering av nanomaterialer i privat sektor, fra finansiering til patentering til samarbeidsavtaler til EU-regler til markedsføring. Han er også jazzmusiker, nerd og tvillingpappa.

Andreas Westermoen holder innlegg torsdag kl. 9:25 – 10:55: Innovasjon- en del av løsningen for et Europa i endring,

Tilbake til programmet

 

 

 

 


Elin H. WyllerProfilbilde Elin H Wyller

Elin har en Bachelor og Master i antropologi/arkeologi fra hhv Univ of Colorado i Boulder og Univ of Texas i Austin. Tok Karriereveiledning ved Høgskolen Innlandet og sertifisert kurs i Vip24. Tidligere studiekonsulent ved UiO og leder av HF-fakultetets seksjon for forskerutdanning og forskningsadministrasjon. Seksjonsleder i Norsk museumsutvikling og internasjonal koordinator i ABM-utvikling, Statens senter for arkiv, bibliotek og museum. Siste 10 år ved Folkehelseinstituttet, de to siste i et engasjement i FoU-avdelingen ved OsloMet. Nå fast ansatt ved OsloMet med ansvar for å koordinere bærekraftsarbeidet, er institusjonskontakt for Scholars-at-Risk og oppfølging av Panorama-strategien.

Elins innsats for bærekraft ved OsloMet har resultert i en handlingsplan med konkrete tiltak innen forskning, utdanning, kommunikasjon og drift, nettside for bærekraft, et Bærekraftsråd og kontaktperson for bærekraft ved hvert fakultet/senter. Elin ledet en arbeidsgruppe for å revidere reisepolicyen i fjor, bidro til systematisering av bærekraftsmålene i Forskningsdatabasen, ledet den første Bærekraftsuka i fjor, leder nå en arbeidsgruppe som skal utvikle et emne i bærekraft på Bachelor-nivå og tatt initiativ til felleskurs i bærekraft for ph.d. kandidater.

Elin H. Wyller holder innlegg onsdag kl. 13:45 – 14:45: Bærekraft – fra politikk til praksis

Tilbake til programmet


Henrik Zachrisson

Profilbilde Henrik Daae Zachrisson ved UiO

foto: Colvin / UiO

Henrik Daae Zachrisson er professor i kvantitativ metode ved Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Han forsker på konsekvenser av barnehage, og av sosial ulikhet, for barns utvikling. Han leder prosjektet “Socioeconomic gaps in language development and school achievement: Mechanisms of inequality and opportunity» (EQOP) som ble finansiert av ERC Consolidator Grant i 2019. Zachrisson opptrer jevnlig i media hvor han uttaler seg om temaer knyttet til barnehage og sosial ulikhet.

For mer informasjon, se https://www.uv.uio.no/isp/personer/vit/henrikdz/index.html

Follow Henrik Daae Zachrisson on twitter: @henrikdz

Henrik Zachrisson holder innlegg tirsdag kl. 10:40 – 12:45: Horisont Europa

Tilbake til programmet

 

 


Vera ØstensenProfilbilde Vera Østensen

Vera Østensen er seniorrådgiver i FoU-avdelingen ved Oslo Metropolitan University.

Hun jobber mest med ulike sider av Horisont Europa, fra påvirkning til interne aktiviteter og søknadsskriving. Hun har også en egen ERC kaffeklubb for interesserte forskere og administrativt støtteapparat. I tillegg  jobber hun med utvikling og drift av talentutviklingsprogrammer som for eksempel forskertalent programmet, forskerlinjeprogrammet og nå også i prosess med å få utviklet et postdoc program ved OsloMet.

Vera ivrer for å bistå ambisiøse forskere med å utvikle gode løp opp mot å nå sine forskningsambisjoner.

Bakgrunn er over 20 år i næringslivet med fokus utvikling av selskaper og kommunikasjonsaktiviteter. Hun har også 10 års erfaring i forskningsadministrasjon ved Psykologisk institutt, UiO.

Vera Østensen holder innlegg tirsdag kl. 13:30 – 15:00: Talentutvikling for unge forskere

Tilbake til programmet


Andre bidragsytere:


NARMA arbeidsutvalg (AU)


NARMA arbeidsutvalg for øvrig er presentert som sesjonsansvarlige, innledere og konferansierer i oversikten over. Du finner en oversikt over alle under “Om oss”/arbeidsutvalg.


Nina HedlundProfilbilde Nina Hedlund

Avdelingsdirektør i Avdeling for kvalitets- og prosesstyring i Norges forskningsråd. Observatør i Arbeidsutvalget i NARMA.

Utdannet ved Universitet i Oslo og dr. philos fra 1994 i faget zoofysiologi der jeg studerte energibehov hos sjøpattedyr.


Fagteamet for Kompetanseutviklingsprogrammet


Nichole E. Silva

Nichole E. Silva – seniorrådgiver ved Universitetet i Agder

Nichole jobber med forskningsadministrasjon ved Senter for anvendt kommunalforskning ved Universitetet i Agder, deler av hennes stilling er også tilknyttet etter- og videreutdanningsenheten (EVU) ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA hvor hun jobber med kvalitetsutvikling av nye og eksisterende kompetanseutviklingstilbud.

Nichole har tidligere vært prosjektleder for NARMA og Forskningsrådets samarbeidsprosjekt om kompetanseutvikling for norsk forskningsadministrasjon, hvor hun ledet arbeidet med og bidro til utvikling av Kompetanseprogrammet ved NARMA som har som mål å bygge kompetanse og bidra til profesjonalisering av forskningsadministrasjon.

Follow Nichole E. Silva on LinkedIn: Nichole E. Silva

Nichole er en del av fagteamet til NARMAs Kompetanseutviklingsprogram


Hiwa Målen, Universitetet i Bergen

Hiwa Målen er administrative senterleder ved Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE), ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitet i Bergen. DIGSSCORE er forskningsinfrastruktur for innsamling av samfunnsvitenskapelig data og tverrfaglig forskning ved Universitetet i Bergen. Han er også administrativleder for den norske noden av European Social Survey – European Research Infrastrcture (ESS ERIC).

Målen har en doktorgrad i molekylærbiologi fra Universitetet i Bergen. De vitenskapelige verkene til Målen har bidratt til den globale innsatsen for å bekjempe sykdommen, og er ofte sitert i topp vitenskapelige tidsskrifter som Nature Communications og PNAS.

I tillegg til forskerbakgrunnen har Målen flere års erfaring som prosjektleder og forbedringskoordinator i det private næringsliv. Han brukte sine erfaringer og kunnskaper til å utdanne neste generasjons prosjektledere, effektivisere konserns prosesser, og bidra til mer verdiskaping. Målen er også mentor i Opportunity programmet til Bergens næringsråd som bidrar til flere mer mangfold i arbeidslivet og samfunnet for øvrig.

I 2015 valgte Lederstiftelsen i Norge Målen som en av De 10 beste rollemodellene i Norge, for fremragende bidrag til norsk næringsliv. Prisen ble overlevert av hans Majestet kronprins Haakon.


Konstantinos Chilidis, Universitetet i Oslo

Konstantinos har jobbet som EU-rådgiver siden desember 2009. Syv år som seniorrådgiver og teamleder for Enhet for Ekstern Forskningsfinansiering ved Det medisinske fakultet, UiO. Siden 2016 jobber han som EU seniorrådgiver ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO. I sin nåværende stilling jobber han med informasjonsflyt rundt finansieringsmulighetene knyttet til EU. Rådgiving i forhold til utlysninger, prosedyrer og regler, kursing av forskere og administrativt personell i temaer om ekstern finansiering, samt konkret støtte i søknadsarbeidet. I perioden 2013 – 2016 representerte jeg UiO i NARMAs arbeidsutvalg (AU).

Utdannelsesmessig har hanbakgrunn som klassisk arkeolog med cand. mag. fra Aristoteles University of Thessaloniki, magister artium og PhD fra UiO. Han har vært stipendiat ved IAKH/UiO hvor han fullførte sin PhD-avhandling med tittel: The construction of knowledge in archaeology – the case of “Philip’s tomb” at Vergina in northern Greece.

Parallelt og etter perioden som stipendiat, jobbet han som administrativ leder for Den nordiske forskerskolen i arkeologi (Dialogues with the past). Han har dessuten hatt undervisningsoppgaver, sensorarbeid, veiledning og har vært administrator/teknisk redaktør for IAKHs skriftserie Oslo Archaeological Series (OAS).


Marianne B. Grøn, Høyskolen Kristianiaprofilbilde Marianne B. Grøn

Marianne har ansvaret for både sekretariatet til NARMA og koordinering av tilbudet i Kompetanseutviklingsprogrammet i samarbeid med fagteamet.

Marianne har også administrativt ansvar for andre prosjekter som rådgiver i avdeling for Forskningsadministrasjon og internasjonalisering i Kristiania.