Håper på digital nettverksbygging

I år møtes ikke deltakerne på et konferansehotell. NARMA-konferansen kan likevel være en fin anledning til å knytte nye kontakter i tillegg til å få med seg siste nytt, mener arbeidsutvalgets leder Heidi Annette Espedal.

Årets NARMA-konferanse er for første gang et heldigitalt arrangement. Vel 450 deltakere har meldt seg på – omtrent like mange som det bruker å være på de fysiske konferansene.Profilbilde Heidi Annette Espedal

– Det er vi fornøyde med, sier Heidi Annette Espedal.

Hun forteller om en stor og annerledes planleggingsjobb foran årets konferanse. Når alt skal foregå på skjerm er det ekstra mange og viktige tekniske detaljer. Nå gleder hun seg til å ønske velkommen til et faglig program som hun selv synes ser veldig bra ut. Ikke minst gleder hun seg til å introdusere forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

– Kunnskapsdepartementet er midt i innspillsrunden om Norges ambisjoner for deltakelsen i Horisont Europa. Det er kanskje for tidlig å komme med en fasit for hva Horisont Europa vil bety for landets forskningsmiljøer, men jeg er spent på hva han vil si om statusen på arbeidet.

Den 9. årskonferansen har fått tittelen «Europa i endring; fra politikk til praksis». På konferansens første dag blir det en egen sesjon om innholdet i EUs nye rammeprogram Horisont Europa.

– Det er naturlig at Horisont Europa er sentralt på programmet, men vi har en fin miks av ulike sesjoner, sier Heidi Annette Espedal. Blant annet er bærekraft for første gang et eget tema på programmet. Bærekraftsmålene blir stadig viktigere i Horisont Europa og i tverrfaglige utlysninger fra Forskningsrådet og NorForsk.

I år blir det mulig å få med seg hele programmet på NARMA-konferansen. Konferansen har blitt utvidet med en dag, derfor er det ingen parallelle sesjoner.

– Vi har pleid å få tilbakemeldinger om at deltakerne skulle ønske de kunne få med seg mer av programmet. I år var det mulig, da vi ikke måtte ta hensyn til de fysiske lokalene, sier Espedal.

Hun oppfordrer deltakerne til å delta aktivt i chatten og stille spørsmål til scenen. Dessuten anbefaler hun deltakerne å notere seg navn på foredragsholdere og deltakere som er aktive på deres felt.

– I tillegg til å få siste nytt innen områdene de jobber med og er interesserte i, håper jeg at alle får noen tips om kollegaer som de kan knytte kontakt med etter konferansen. Vi er både store og små universiteter og høgskoler, og ikke alle har mange kollegaer rundt seg i det daglige som jobber med det samme. Litt av formålet vårt er å hjelpe medlemmene å finne noen som de kan få tips av og dele tanker med.

Artikkelen er skrevet av Laila Borge 08.03.2021