NARMA Årsmøte 2014: Saksliste og dokumenter

narma_aarsmote_2014Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA §3.1:

Se også innkallingenlenke til sakslisten som pdf.

Lenke: Årsmøtedokumenter NARMA Årsmøte 2014

Årsmøtedelegater må før årsmøtet passe på å få delegat-/stemmemerke for sin institusjon, samtidig vil en papirkopi av dokumentene være tilgjengelig. Ellers vil et mindre antall papirkopier være tilgjengelig.

Sakslisten:

1. Konstituering

 • Godkjenning av årsmøtedelegater
 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Valg av møteleder, referent og 2 personer til å signere protokollen

Dokumenter: Innkalling datert 09.02.2014.

2. Beretning fra arbeidsutvalget

 • Beretning for 2013
 • Økonomioversikt 2013

3. Plan for arbeidet i det kommende år

 • Plan for arbeidet i 2014
 • Revidert vedtatt budsjett for 2014
 • Plan for arbeidet i 2015
 • Utkast til budsjett for 2015

4. Valg

 • Ingen av arbeidsutvalgets medlemmer er på valg i 2014.

5. Innkomne forslag

 • Det var ingen innkomne forslag ved fristen 10.mars 2014.

 

Årsmøtedokumenter: NARMA arbeidsutvalg vil sluttbehandle beretning, økonomioversikter, planer og budsjett i møte 31.03.2014. Sakspapirene vil bli gjort tilgjengelige på denne nettsiden så raskt som mulig og vil være tilgjengelige for årsmøtet.

Merk: Institusjoner som ønsker å være representert og kunne avgi stemme på Årsmøtet må oppnevne en representant. Institusjonens melding om oppnevningen må være NARMAs sekretariat i hende senest før Årsmøtet begynner, enten per epost: post (på) narma.no eller som papirdokument.

 

(Tromsø 20.03.2014)