UHR har opplæringsdager om TDI og leiested

UHR_logo_200UHR sendte 28.05.2014 ut nyhetsbrev med informasjon om status og invitasjon til opplæringsdag med tema TDI og leiested.

Opplæringsdagene arrangeres 08-09.september 2014 og påmeldingsfrist var 15.juni 2014.

Lenke til mer UHR-informasjon TDI (Totalkostnadsmodell)

Målene med opplæringsdager for TDI-modellen og leiested, er flere. UHR ønsker å

  • gjennomgå modellen/regnearket for de som enda ikke helt har kommet i gang
  • bidra med en ny diskusjon rundt leiested når miljøene nå har kommet litt lenger i prosessen
  • bidra til erfaringsutveksling for dem som allerede har brukt en del tid på TDI-modell og leiested
  • tilby en uformell møteplass
  • sikre enhetlig implementering i UoH-sektoren innen årets (2014) utgang