Stikkord: ledig stilling

Stikkordarkiv: ledig stilling

Forvarets høgskole/stab/Seksjon for utdanning og FoU: ledig stilling i FoU-administrasjon

FHS_logo_200Ved Forsvarets høgskole (FHS)/stab/Seksjon for utdanning og FoU er det ledig stilling som seniorrådgiver kode 1364. Oppstart er 1. august 2015 eller etter nærmere avtale.

Seksjon for utdanning og FoU har et koordinerende ansvar for utdanningssystemet i Forsvaret. Seksjonen bidrar blant annet til å utarbeide regelverk og ivaretar Forsvarets rådsstrukturer for utdanning. Studieadministrasjonen og kvalitetsarbeidet er en del av seksjonen og støtter opp under de akkrediterte studiene ved FHS. Seksjonen har også ansvar for å støtte FoU-virksomheten herunder, utarbeidelse av FoU-planer/håndbøker, felles søknadsprosesser og rapportering.

Lenke til utlysning.

Søknadsfrist: 31.05.2015

EU-nettverk Viken: Oppdragsstilling (minst 50%)

HBV_logo_200EU-nettverk Viken søker etter en person som skal styrke Oslofjordregionens utnyttelse av EUs programmer

Lenke til utlysningen.

Søknadsfrist 11.03.2015.

Som et av fire nettverk i Norge har EU-nettverk Viken fått midler av Forskningsrådet til å mobilisere flere forskere, kommuner og bedrifter til å søke prosjekter i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020.
Les videre

Forvarets høgskole/Insitutt for forsvarsstudier: ledig stilling som forskningskoordinator

FHS_logo_200Forsvarets høgskole er en akkreditert høgskole som tilbyr blant annet masterstudium i militære studier, og har ansvar for høyere utdanning i Forsvaret. Ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) er det ledig fast stilling som forskningskoordinator (seniorrådgiver kode 1364).

Hovedoppgaven til forskningskoordinatoren vil være å videreutvikle og implementere oppfølgingssystemet for IFS’ forskningsprosjekter og å koordinere instituttets søknader om eksterne midler.

Lenke til utlysning.

Søknadsfrist: 09.03.2015

Handelshøyskolen BI: rådgiver / seniorrådgiver

Ved Handelshøyskolen BI søker vi en rådgiver/seniorrådgiver til en fast 100 % stilling ved Forskningsadministrativ avdelingBI_merket_cmyk

Denne avdelingen bidrar aktivt til utforming og iverksetting av BI`s overordnede mål, strategier, handlingsprogrammer og politikk innenfor forskning.  Avdelingen har en bred kontaktflate innenfor og utenfor BI på områdene forskningsadministrasjon, forskningspolitikk, forskningsstrategi og forskningsformidling.

Vi søker en person med erfaring fra akkvisisjon  og gjennomføring av større FoU-prosjekter. Du vil være med på å videreutvikle forskningsaktivitetene ved BI. Du vil ha utstrakt samarbeid med BIs faglige ansatte i forbindelse med søknader om eksterne FoU-midler (Horizon 2020, Norges Forskningsråd m.m.). samt videreutvikling av BI`s forskningssentre. Stillingen er nyopprettet. Du vil ha gode muligheter til å forme din arbeidshverdag.

Lenke til utlysning

Søknadsfrist 06.03.2015

 

To forskningsrådgivere ved Universitetet i Nordland

UiN_logo_200UiN lyser ut to 100% stillinger som forskningsrådgivere. En fast stilling som EU-rådgiver og en midlertidig stilling med mulighet for fast stilling innen forskningsadministrasjon.

Lenker:
Stillingsutlysning EU-rådgiver
Stillingsutlysning Forskningsrådgiver
Forskning ved Universitetet i Nordland

Søknadsfrist 8. september 2014

Seniorrådgiver EU – Universitetet i Agder

UiA_logo_230x101Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en midlertidig 100 % prosjektstilling som seniorrådgiver for en periode på tre år med mulighet for fast tilsetting etter endt periode. Stillingen er knyttet til forskningssekretariatet ved UiA, og hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.

Stillingen er et samarbeid mellom UiA, Sørlandet sykehus (SSHF), Agderforskning og Teknova. De nevnte organisasjonene, som alle har betydelig forskningskompetanse, ønsker å etablere en felles administrativ støttefunksjon for å utvikle og få finansiert flere EU-forskningsprosjekter.

Hovedhensikten er å få tilslag på forskningsfinansieringen fra Horisont 2020, samt å øke antall fellesprosjekter og stille sterkere som søkere og partnere i EU-prosjekter.
Les videre

UiS: Rådgiver til EU prosjektstøtte

UiS_logo_180Universitetet i Stavanger søker etter rådgiver til EU-fagenheten ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen.

EU-fagenhet er et felles prosjekt med Universitetet i Stavanger, IRIS (International Research Institute of Stavanger), Høgskolen Stord-Haugesund, Stavanger Universitetssjukehus – Helse Stavanger, Polytec og Misjonshøgskolen som eiere.

Frist 23.02.2013, lenke til utlysningen på UiS