Handelshøyskolen BI: rådgiver / seniorrådgiver

Ved Handelshøyskolen BI søker vi en rådgiver/seniorrådgiver til en fast 100 % stilling ved Forskningsadministrativ avdelingBI_merket_cmyk

Denne avdelingen bidrar aktivt til utforming og iverksetting av BI`s overordnede mål, strategier, handlingsprogrammer og politikk innenfor forskning.  Avdelingen har en bred kontaktflate innenfor og utenfor BI på områdene forskningsadministrasjon, forskningspolitikk, forskningsstrategi og forskningsformidling.

Vi søker en person med erfaring fra akkvisisjon  og gjennomføring av større FoU-prosjekter. Du vil være med på å videreutvikle forskningsaktivitetene ved BI. Du vil ha utstrakt samarbeid med BIs faglige ansatte i forbindelse med søknader om eksterne FoU-midler (Horizon 2020, Norges Forskningsråd m.m.). samt videreutvikling av BI`s forskningssentre. Stillingen er nyopprettet. Du vil ha gode muligheter til å forme din arbeidshverdag.

Lenke til utlysning

Søknadsfrist 06.03.2015