EU-nettverk Viken: Oppdragsstilling (minst 50%)

HBV_logo_200EU-nettverk Viken søker etter en person som skal styrke Oslofjordregionens utnyttelse av EUs programmer

Lenke til utlysningen.

Søknadsfrist 11.03.2015.

Som et av fire nettverk i Norge har EU-nettverk Viken fått midler av Forskningsrådet til å mobilisere flere forskere, kommuner og bedrifter til å søke prosjekter i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020.

EU-nettverk Viken er et samarbeid mellom fylkeskommuner, høgskoler, næringsklynger og KS i Vestfold, Buskerud, Telemark, Østfold og Oslo og Akershus. Et koordinert regionalt samarbeid om utnyttelse av EUs programmer skal bidra til at fylkene rundt Oslofjorden får en veldreven og innovativ offentlig sektor, et bærekraftig og nyskapende næringsliv, og ikke minst blir en attraktiv region for talentfulle personer innen akademia, privat og offentlig sektor.

EU-nettverk Viken utlyser en oppdragsstilling i minst 50 prosent som vil ha som hovedoppgave å styrke gjennomføringen av prosjektet ved å håndtere administrative oppgaver, bidra til koordinering av samarbeidet mellom partnerne i nettverket, arrangere seminarer og møteplasser og styrke kapasitet og innsats innen satsingsområdene i nettverket. Personen vil jobbe i tett samarbeid med prosjektleder og ansvarlige innsatsledere, men skal også være en støttende og engasjerende ressursperson for nettverkets partnere og målgrupper.