Forskningsetisk forum 2016 – 13.september, Oslo

Møteplass og ressurs for alle som jobber med forskningsetikk, De nasjonale forskningsetiske komiteene inviterer:

Magasinet Forskningsetikk 2016-1, forside

  • Litteraturhuset, Oslo
  • Tirsdag 13 september 2016, klokken 10:00 – 16:00
  • Påmelding innen 6. september

Lenke til påmelding og informasjon.

På programmet:

Interessekonflikter

Hva betyr uavhengighet på forskningsinstitusjonene i dag?
Hvordan håndterer institusjonene interessekonflikter?

Hvem har ansvar for å sikre uavhengighet og åpenhet i forskning?

Redelighet, uredelighet og diskutabel forskningspraksis

Hvordan fremme vitenskapelig redelighet på institusjonene?
Kan man være bare litt uredelig?
Hvordan bør institusjonene håndtere ulike forskningsetiske saker?

Utvikling av undervisningsressurser:
Kartlegging av behov og erfaringsutveksling