Høyring: revisjon av forskingsetikklova

H2020_Ethics_200Kunnskapsdepartementet foreslår å lovfeste at forskingsinstitusjonane skal få eit tydelegare ansvar for forskingsetikk. Regelverket skal også gi betre støtte for forskarane.

Høyringsfrist 31. oktober 2015
Ope møte 23. september 2015, hos KD, Oslo
– sjå høyringsbrevet om invitasjon.

Lenke til høyringsdokumenta

Illustrasjon: Horizon 2020 section: Ethics