Forskningsetisk forum 2015

NasjForskEtikKomm_logo_200I år retter vi blant annet søkelyset mot institusjonenes ansvar for forskningsetikk. Hvilket ansvar tar institusjonene i dag for å fremme forskningsetikk og for å håndtere forskningsetiske saker? Hva er beste praksis, og hva kan vi lære av hverandre?

De nasjonale forskningsetiske komiteene inviterer.

Tid: Fredag 18. september 2015, klokken 10:00 – 15:00
Sted: Litteraturhuset, Oslo (Wergeland)

Påmeldingsfrist 11. september 2015

Lenke til mer informasjon og påmelding.