NARMA Årsmøte 2014 – saker til behandling?

narma_saker_aarsmote_200Det er innkalt til Årsmøte i NARMA – Norsk nettverk for forskningsadministrasjon – lenke til innkalling.

Saker som skal behandles på årsmøtet må være NARMA Arbeidsutvalg i hende senest 10.mars 2014.

se innkallingen for flere detaljer og stemmerett.