Rådgiver til EU prosjektstøtte til UiS

UiS_logo_180Universitetet i Stavanger søker etter rådgiver til EU-fagenheten ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen.

EU-fagenhet er et felles prosjekt med Universitetet i Stavanger, IRIS (International Research Institute of Stavanger), Høgskolen Stord-Haugesund, Stavanger Universitetssjukehus – Helse Stavanger, Polytec og Misjonshøgskolen som eiere.

Enheten tilbyr veiledning og prosjektassistanse til eierinstitusjonene, samt deres samarbeidsparter innenfor næringsliv, regionalforvaltning og organisasjoner, når det søkes støtte og finansiering fra EUs forsknings – og regionalutviklingsprogrammer. Enheten har etablert gode rutiner og oppnådd gode resultater i det forrige EU rammeprogram for forskning.

Den som ansettes skal primært jobbe med utlysninger knyttet opp til EU sine forskningsprogrammer (Horizont 2020 og andre), men andre offentlige finansieringskilder kan også bli aktuelle. De seks eierne representerer en stor faglig bredde og det forventes å samarbeide tett med både fagfolk og administrasjon hos alle eiere av EU-enheten. Å få tilslag i EU sine forskningsprogrammer er høyt prioritert hos alle eiere.

Mer informasjon om stillingen kan du få på: http://www.uis.no/ledige-stillinger/raadgiver-til-eu-prosjektstoette-article90058-8449.html

Søknadsfrist er: 24.11.2014