Forfatter: Troels Jacobsen

Forfatterarkiv: Troels Jacobsen

Rådgiver til EU prosjektstøtte til UiS

UiS_logo_180Universitetet i Stavanger søker etter rådgiver til EU-fagenheten ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen.

EU-fagenhet er et felles prosjekt med Universitetet i Stavanger, IRIS (International Research Institute of Stavanger), Høgskolen Stord-Haugesund, Stavanger Universitetssjukehus – Helse Stavanger, Polytec og Misjonshøgskolen som eiere.

Enheten tilbyr veiledning og prosjektassistanse til eierinstitusjonene, samt deres samarbeidsparter innenfor næringsliv, regionalforvaltning og organisasjoner, når det søkes støtte og finansiering fra EUs forsknings – og regionalutviklingsprogrammer. Enheten har etablert gode rutiner og oppnådd gode resultater i det forrige EU rammeprogram for forskning.

Den som ansettes skal primært jobbe med utlysninger knyttet opp til EU sine forskningsprogrammer (Horizont 2020 og andre), men andre offentlige finansieringskilder kan også bli aktuelle. De seks eierne representerer en stor faglig bredde og det forventes å samarbeide tett med både fagfolk og administrasjon hos alle eiere av EU-enheten. Å få tilslag i EU sine forskningsprogrammer er høyt prioritert hos alle eiere.

Mer informasjon om stillingen kan du få på: http://www.uis.no/ledige-stillinger/raadgiver-til-eu-prosjektstoette-article90058-8449.html

Søknadsfrist er: 24.11.2014

Rapport fra NCURA og SRA-International årsmøter

SRAInt_2014_logo_200Troels Jacobsen, leder for NARMA har deltatt på begge årsmøter og gir her en lille oppsummering. SRA-International er den neststørste forening for forskningsadministratorer (FA) i USA. SRA-International årsmøte 2014 er en stor samling for FA som gikk fra 18 til 22. oktober samlet ca. 1700 deltakere i San Diego, California. Lørdagen og søndagen foregikk 36 workshop som man må melde seg på separat og betale i tillegg til årskonferanse avgiften. Fra mandag til onsdag tilbys nesten 140 innlegg i ca. 14 parallelle sesjoner! Det betyr at utvalget er stort og mulighetene for å finne noe som er relevant er høyt. Les videre