Faglig påfyll i parallelle sesjoner

På konferansens andre dag kunne deltagerne på NARMA-konferansen velge mellom fem ulike parallelle sesjoner, alle med flere innledere og rom for spørsmål, refleksjoner og samtaler.

  1. Profesjonalisering av forskningsadministrasjon gjennom bevisstgjøring, samhandling og kompetanseutvikling
  2. Forskningsrådets nye søknadstyper, budsjettering i søknader, og nye krav til prosjektoppfølging
  3. Åpen forskning i et droneperspektiv – hvordan orientere seg i det nye landskapet?
  4. Personvernet i den forskningsetiske konteksten
  5. Innovasjon = bruk av forskningsresultater?

Her er noen glimt fra formiddagen

 

Avsluttende plenum sto Professor Bjørn Stensaker, leder av LINK, Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO: for.

Forerdaget med tittelen: «Ombygging av universitetene: Eksterne forventninger og interne tilpasninger» satte punktum for en innholdsrik konferanse.

Kort om sesjonen med Stensaker: Universitetene er under kontinuerlig større press fra omgivelsene med tanke på økte krav til innhenting av finansiering, større konkurranse, forventninger om leveranser knyttet til store samfunnsutfordringer og gjennomslagskraft til samfunnet.

Hvordan ruster universitetene for en mer konkurranseutsatt fremtid og økte forventninger om at universitetene skal bidra til å løse de store samfunnsmessige utfordringer – og hva betyr dette for støtteapparatets rolle og oppgaver?  Hvordan kan støtteapparatet best følge opp, bistå og bidra til å drive universitetene fremover i en krevende «modernisering» – i tett samspill med forskere, institusjon og eksterne krefter?

Har vi gått glipp av noe på denne rasjonaliseringsreisen? Vi må sørge for at kapasiteten for å drive med innovasjon og utvikling – vi må ikke tape den for da mister vi vår funksjon i samfunnsutviklingen – Bjørn Stensaker

Professor Bjørn Stensaker

 

NARMAs arbeidsutvalg takker for årets konferanse

Og ønsker velkommen til det nye sekretariatet

Presentasjonene fra de enkelte sesjonene er tilgjengelig her.