Fem på konferanse

Hva mener deltagerne på NARMA-konferansen? Vi har spurt fem av dem.

Jon Bjørke-Hill fra Høgskolen i Østfold

Hvorfor valgte du å komme på NARMA-konferansen?

Jeg ønsket å lære om nye søknadsskjema

Hva tenker du om årets tema?

Det er sunt å være bevisst på forskningens samfunnspåvirkning. Det er jo litt gitt at forskning har påvirkning, men det er bra å bli mer tydelige på hva som har størst effekt, det tror jeg er en sunn tankegang.

Hva tar du med deg tilbake til arbeidsplassen?

Jeg jobber i forskningsadministrasjon og jeg tar med meg bevisstheten rundt effekter ved forskning. Forskere er veldig opptatt av sitt eget fag, men de må også være villige til å forsvare sitt felt i en søknadsprosess. Det er hovedbudskapet jeg tar med meg herfra.

Sigrun Kristine Sæther, NettverkskoordinatorNorCRIN,St. Olavs hospital

Hvorfor valgte du å komme på NARMA-konferansen?

Jeg har blitt sterkt oppfordret til å dra og jeg skulle egentlig vært her i fjor også. Jeg er her for å lære og for å bygge nettverk og jeg har blant annet møtt forskningsrådgivere fra NTNU her.

Hva tenker du om årets tema?

Temaet er en av grunnene til at jeg er her. Man sier nettverk er viktigst, men jeg mener både tema og nettverks er like viktig. Jeg valgte å gå på sesjonen om innovasjon fordi vi på St. Olavs hospital driver med medisinsk teknologisk utvikling og vi har fått forskningsmidler fra forskningsrådet (2015) som gjøre at vi ønsker å samarbeide med industri. Dette er også noe som jeg anser som viktig å ivareta også på et nasjonalt plan.

Hva tar du med deg tilbake til arbeidsplassen?

Jeg tar med meg kunnskap om personvern og GDPR. Det er viktig at vi finner de riktige menneskene med rett kompetanse til å gjøre arbeidsoppgaver så vi på golvet slipper å løpe rundt. Jeg tar også med meg viktigheten av at sykehus og forskning må jobbe mer sammen. Det er også mange hyggelige deltagere og konferansen er et godt sted for å bli kjent og bygge nettverk.

Evelyn Myrå Holmøy, UiB, Medisinsk Fakultet

Hvorfor valgte du å komme på NARMA-konferansen?

Konferansen er midt i blinken for de som jobber med forskningsadministrasjon og forskerutdanning. Det er innovasjonstider hos oss og dermed bra å dra på en nasjonal konferanse som blant annet legger opp til en hel sesjon om innovasjon.

Hva tenker du om årets tema?

Dette er et spennende tema. Jeg jobber blant annet med medisinske inkubator og vi ønsker å se hvordan vi kan få ut informasjon, forskere må få ut resultater. Vi må gjøre det tilgjengelig som en resurs for flere.

Hva tar du med deg tilbake til arbeidsplassen?

Masse inspirasjon rundt nettopp innovasjon! Siste parallelle bolk jeg var med på handlet om dette. På min arbeidsplass ønsker vi å etablerere en kultur for innovasjon og da er det bra med innputt på det. Læringen ligger i å høre hvordan de har gjort det andre steder.

Babak Ghassim, UiT, forskningsseksjonen på fakultetet for Biovitenskap, Fiske og Økonomi

Hvorfor valgte du å komme på NARMA-konferansen?

Jeg er ganske fersk i jobben min på UiT og tenkte at det er nyttig å lære fra andre i fagmiljøet.

Hva tenker du om årets tema?

Temaet passer veldig bra med tanke på endringene Norsk Forskningsråd går gjennom. Vi må bli kjent med nye kriterier og tanker om impact og innovasjon. Jeg vil si det er på tide å belyse impact, innovasjon og bærekraft sammen.

 Hva tar du med deg tilbake til arbeidsplassen?

Jeg skal jobbe hovedsakelig med innovasjon så det jeg ønsker er å involvere studenter, både PhD-kandidater, master- og bachelorstudenter, i hvordan de kan fokusere på innovasjon i sin karriere. Det kan være min hoved take-away fra konferansen.

Pernille Nyvoll, NTNU forsker og forskerstøtte

Hvorfor valgte du å komme på NARMA-konferansen?

Jeg er ganske ny i min jobb så å delta her er viktig for å møte flere folk som jobber med det samme, og for å få faglig påfyll.

Hva tenker du om årets tema?

Det er et relevant tema som har blitt diskutert av gode og varierte foredragsholdere. Spesielt under det første plenumsmøte i går fikk vi høre om impact fra mange ulike perspektiver og ikke minst fikk vi høre mange gode eksempler.

Hva tar du med deg tilbake til arbeidsplassen?

Jeg tar med meg en større forståelse av konteksten vi jobber i, både på et samfunnsmessig og internasjonalt nivå. Spesielt sesjonen om Horizon Europe var veldig interessant, ettersom det er enda litt uklart hvordan det kommer til å se ut til slutt, men det var definitivt interessant, også å høre hvordan Norge jobber for å påvirke EU.