Lederseminar for forskningsadministrative ledere

Foto: Colourbox.com

NARMA – UHR og Forskningsrådet har gleden av å kunne invitere til det første lederseminaret for forskningsadministrative ledere ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter.

Seminaret vil finne sted i Trondheim 30. – 31. januar 2019.

Formålet med seminaret er å sette fokus på og skape en arena for dialog for ledere om aktuelle tema innen forskningsadministrasjon. Lederseminaret vil ta for seg to hovedtemaer med fokus på forskningsadministrasjon og ledelsens rolle:

  • Strategisk kompetanseutvikling og ledelse
  • Ekstern finansiering: strategisk ledelsesarbeid og aktiv porteføljeforvaltning

Nærmere informasjon om Lederseminaret (program, påmelding m.m.) finner du her