Stikkord: etikk

Stikkordarkiv: etikk

Forskningsetisk forum 2016 – 13.september, Oslo

Møteplass og ressurs for alle som jobber med forskningsetikk, De nasjonale forskningsetiske komiteene inviterer:

Magasinet Forskningsetikk 2016-1, forside

  • Litteraturhuset, Oslo
  • Tirsdag 13 september 2016, klokken 10:00 – 16:00
  • Påmelding innen 6. september

Lenke til påmelding og informasjon.

Les videre

Internasjonale Partnerskap – en etisk utfordring?

SAIH_Camp2008_SAR_180Hvordan kan norske universiteter og høyskoler bidra til respekt for akademisk frihet og andre kjerneverdier i internasjonalt samarbeid? Scholars at Risk – Norge inviterer til konferanse om etikk og skademisk frihet:
       Fredag 13. november 2015

  • Hvordan kan norske universiteter og høyskoler bidra til respekt for akademisk frihet og andre kjerneverdier i internasjonalt samarbeid?
  • Finnes det noen fellesverdier vi kan enes om på tvers av kulturer?
  • Finnes det noen etiske standarder som det ikke kan forhandles om?

Lenke: Påmelding innen 01. november 2015
Konferansen er åpen for alle – ingen registreringsavgift.
Les videre

Forskningsetisk forum 2015

NasjForskEtikKomm_logo_200I år retter vi blant annet søkelyset mot institusjonenes ansvar for forskningsetikk. Hvilket ansvar tar institusjonene i dag for å fremme forskningsetikk og for å håndtere forskningsetiske saker? Hva er beste praksis, og hva kan vi lære av hverandre?

De nasjonale forskningsetiske komiteene inviterer.

Tid: Fredag 18. september 2015, klokken 10:00 – 15:00
Sted: Litteraturhuset, Oslo (Wergeland)

Påmeldingsfrist 11. september 2015

Lenke til mer informasjon og påmelding.

Høyring: revisjon av forskingsetikklova

H2020_Ethics_200Kunnskapsdepartementet foreslår å lovfeste at forskingsinstitusjonane skal få eit tydelegare ansvar for forskingsetikk. Regelverket skal også gi betre støtte for forskarane.

Høyringsfrist 31. oktober 2015
Ope møte 23. september 2015, hos KD, Oslo
– sjå høyringsbrevet om invitasjon.

Lenke til høyringsdokumenta

Illustrasjon: Horizon 2020 section: Ethics