Hva er god forskningsadministrasjon?

 

Gjennom en internasjonal spørreundersøkelse ønsker man å identifisere de viktigste kompetanser, ferdigheter, holdninger og atferd i forskningsadministrasjon. Det er INORMS, det internasjonale nettverket for forskningsadministrasjon, i samarbeid med nasjonale nettverk som NARMA, som står bak den kommende spørreundersøkelsen.

 

Internasjonal spørreundersøkelse

I 2016 ble den første internasjonale spørreundersøkelsen om forskningsadministrasjon gjennomført. Prosjektet fikk tittelen Research Administration As A Profession (RAAAP) som ved første gjennomføring ble støttet av NCURA (National Council of University Administrators, USA). Funnene fra denne undersøkelsen skapte økt interesse for forskningsadministrasjon som et fagfelt og ga et bilde av hva som kjennetegnet forskningsadministrasjon på tvers av landegrensene.

Spørreundersøkelsen fra 2016 ønsket å utforske hva som får folk til å begynne å jobbe i forskningsadministrasjon, hvordan de oppfatter sin rolle, hvilke kompetanser de selv mener kreves for å gjøre en god jobb og hva som får dem til å fortsette i jobben. I underkant av 2000 respondenter verden over svarte på undersøkelsen, og funnene viser bl.a. at arbeidet oppleves både som gøy og utfordrende og det er nettopp grunnen til at flere fortsetter en karrierevei innen forskningsadministrasjon

Kilde: Simon Kerridge & Stephanie F. Scott (2018). Research Administration around the World

Spørreundersøkelsen 2019 

I 2018 bekreftet INORMS at de ønsket å støtte gjennomføringen av en ny spørreundersøkelse for å kunne følge utviklingen av forskningsadministrasjon over tid. En arbeidsgruppe (RAAAP Taskforce) ble etablert i oktober 2018 bestående av representanter fra alle 18 INORMS medlemsorganisasjoner og nettverk, inkludert NARMA. Dr. Simon Kerridge ved University of Kent leder prosjektet. Han har tidligere presentert funnene fra den første spørreundersøkelsen på NARMA konferansen i 2018, denne presentasjonen finner du her

Spørreundersøkelsen er ferdig utviklet og vil sendes ut i løpet av høsten 2019. NARMA vil publisere oppdateringer på sine nettsider, samtidig som vi kommer til å sende e-post til våre nyhetsbrev abonnenter med oppfordring om å svare på spørreundersøkelsen. Spørreundersøkelsen vil sendes ut ut gjennom 18 organisasjoner og nettverk innen forskningsadministrasjon og kan potensielt nå i underkant av 30.000 forskningsadministrative ledere og forskningsadministrasjon over hele verden. Svarene fra undersøkelsen vil kunne gi en verdifull innsikt i forskningsadministrasjon både i nasjonal og internasjonal sammenheng.

 

Mer informasjon

Du kan finne en rekke ressurser og informasjon om den kommende og tidligere spørreundersøkelsen på nett, inkludert artikler, datasett og løpende informasjon:

Har du spørsmål om spørreundersøkelsen kan du ta kontakt med nichole.e.silva@uia.no