Høyskolen Kristiania tar over NARMA-sekretariatet fra 2019

På NARMAs vårkonferanse i år med 500 deltakere fra norske universiteter og høyskoler, ble det offentliggjort at Høyskolen Kristiania overtar stafettpinnen for NARMA fra 1. juli 2019.

– NARMA ivaretar en viktig rolle i det norske forskningssystemet, sier prorektor forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høyskolen Kristiania, professor Trine Meza. – Da NARMA-sekretariatet ble ledig så vi det som naturlig å søke på å få ivareta dette vervet, fortsetter hun.

Prorektor forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høyskolen Kristiania, professor Trine Meza

Med sine 10000 studenter er Høyskolen Kristiania Norges største private breddehøyskole. Høyskolen har forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid som et strategisk satsingsområde, og har campus både i Oslo og Bergen. Høyskolen Kristiania overtar NARMA-sekretariatet fra Universitetet i Agder som har hatt dette ansvaret siden 2016.

– Jeg vil gjerne få takke UiA for jobben de har gjort med å ivareta og videreutvikle NARMA-sekretariatet, sier Carina Hundhammer som leder avdeling for forskningsadministrasjon ved Høyskolen Kristiania. – Vi skal forvalte dette ansvaret på en god måte og ha fokus på ytterligere styrking av NARMA sitt viktige arbeid.

Carina Hundhammer, Head of Research Administration ved Høyskolen Kristiania