Husk å stemme på kandidater til EARMAs styre

EARMAs generalforsamling åpner 25. mai. EARMA har mange medlemmer i Norge, både institusjonelle og individuelle. Det er derfor viktig å minne om at alle medlemmer må huske å registrere seg for å stemme på kandidater til EARMAs styre. Dette gjelder både institusjonsmedlemmer og individuelle medlemmer. Det er åpent for stemmegivning via nettet fra 25. mai til 1. juni.

Det skal velges ny styreleder. I tillegg er det to åpne plasser for ordinære styremedlemmer som velges for to år. Dernest velges det to vara, – for ett år. Institusjonelle stemmer teller tre stemmer, mens individuelle teller én.

Til vervet som styreleder er det to kandidater og som styremedlem er det seks kandidater. To av de seks er fra norske institusjoner; Ragnar Lie, fra UHR og Massimo Busuoli ved NTNUs Brusselkontor. Lie er i dag vara til styret og medlem av kurskomiteen (PDRC), mens begge er medlem av konferansekomiteen (ACPC).

Se info og videohilsen fra alle kandidatene her: EARMA members’ website  (logg inn med din EARMA-bruker).

Ragnar Lie, UHR

Massimo Busuoli_NTNU Brüssel

Alle som vil delta må altså registrere seg på forhånd. En  lenke til stemmegiving blir sent på epost når «stemmelokalet» åpner 25. mai. For institusjonelle medlemmer er det viktig å sjekke at det er rett kontaktperson som er registrert i EARMAs medlemsregister.