Kompetanseløft forskningsadministrasjon – SpesialistInteresseGrupper (SIG) i NARMA

Narma_SIG_200NARMA – Norsk nettverk for forskningsadministrasjon, ønsker å etablere tematiske SpesialistInteresseGrupper (SIG) som læringsarenaer på viktige enkeltområder innen forskningsadministrasjon.

Invitasjon er sendt til alle NARMAs medlemsinstitusjoner om å involvere ansatte som arbeider med spesielle tema innen forskningsadministrasjon i et kompetanseløft. Dette vil følge opp den store interessen det hart vært for NARMAs aktiviteter og konferanser.

NARMA planlegger å etablere syv temagrupper – SIG (SpesialistInteresseGrupper) – på følgende områder:

  1. EU-finansiert forskning (pre-grant, post grant, økonomi, …)
  2. Nasjonal forskningsfinansiering (pre-grant, post grant, økonomi, …)
  3. Bibliometri
  4. IPR/kontrakter
  5. Forskningsetikk
  6. Science 2.0. (Datalagring, deling av data, teknologidrevede endringer i forskning)
  7. Karriereutvikling (i første rekke for forskningsadministrative, men også støtte i arbeid med karrierepolitikk for vitenskapelig ansatte)

NARMA ser for seg at SIG kan være faste interessegrupper som fanger opp, tolker og utveksler nyvinninger og erfaringer med formål om å bygge kompetanse ved institusjonene og blant de ansatte.

Vi håper gjennom dette å få forslag til en eller flere personer fra hver medlemsinstitusjon som kan arbeide sammen med arbeidsutvalget innen en eller flere SIG. Arbeidsmengden vil variere fra noen timer til totalt et par dager årlig. Personene vil få godt faglig utbytte av å være med.

Forslag sendes til post (på) narma.no fortløpende og så snart som mulig.

Spørsmål kan rettes til: Ragnar Lie, UHR (ragnar.lie (på) uhr.no, 92420399) eller Troels Gyde Jacobsen (troels.jacobsen (på) uis.no)

Invitasjonsbrev til institusjonene.