Vellykket kurs for forskningsadministratorer

 

 

Det første kurset i Kompetanseutviklingsprogrammet for forskningsadministrasjon hadde oppstart i november. Til sammen 21 relativt nye forskningsadministratorer fra flere av landets universiteter, høgskoler, og fra enkelte forskningsinstitutter og universitetssykehus var samlet rett utenfor Oslo for å delta på den første av to samlinger i kurset.

 

Felles innsats mot kompetanseutvikling

Kompetanseutviklingsprogrammet skal bidra til en synliggjøring og bevisstgjøring av forskningsadministrasjonens rolle, og til kompetanseutvikling gjennom læring og erfaringsdeling. Pilotkurset bygger på et eget pilotkurs utviklet av og tidligere testet ved Universitetet i Oslo.

Erfarne og dyktige innledere fra Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, NMBU, Universitetet i Agder, OsloMet og Forskningsrådet bidro på kursets første samling. Temaene som ble presentert var:

  • Forskningsadministrasjonens rolle og hvordan forskningsadministrasjon har vokst frem som et eget fagfelt og profesjon.
  • Prosessen fra politikk til utlysninger, og hvordan jobbe med utlysninger i forskerstøtten
  • Innføring i grunnleggende juridiske og økonomiske rammebetingelser rundt eksternt finansierte prosjekter.

Kompetanseutviklingsprogrammets pilotkurs er en del av Forskningsrådets og NARMAs fellessatsing om kompetanseutvikling for forskningsadministrasjon, The Path to EU Excellence.

– Dette er et veldig godt tilbud til forskningsrådgivere og det anbefales på det varmeste. Kurset har et flott program og dyktig kursleder. Det har vært morsomt å følge utviklingen fra startfase til nå når første samling er gjennomført, sier Inger Norgard, spesialrådgiver i Forskningsrådet.

Gjennom prosjektets styringsgruppe har hun fulgt utviklingen av Kompetanseutviklingsprogrammet fra idé til gjennomføring.

Erfaringsdeling og læring

Erfaringsdeling gjennom gruppediskusjoner er en viktig del av kurset, og deltakerne gikk sammen for å diskutere problemstillinger som skulle knyttes til egen erfaring. Slik kunne de jobbe for å finne felles løsninger som også kan brukes på tvers av institusjoner.

– Når vi snakker sammen finner vi fort ut at vi har mange felles arbeidsoppgaver, vi prøver å løse dem på lignende måter og vi støter på mange av de samme utfordringene. Likevel ser det ut som vi ofte opererer med ulike rolleforståelser og en uklar profesjonell identitet, sier Kompetanseutviklingsprogrammets faglige leder, Konstantinos Chilidis fra Universitet i Oslo som bidrar som samarbeidspartner i programmet.

Han mener tiden nå er inne for å sammen identifisere ferdighetene, egenskapene og holdningene som kan hjelpe forskningsadministratorer å gjøre jobben sin på en best mulig måte.

– Dette kurset og de samtalene som skal finne sted i disse to samlingene skal forhåpentligvis initiere prosesser som drar oss i denne retningen, sier han.

Fortsettelse følger

Kursets andre samling vil omfatte temaer som organisasjonskultur, kjernekompetanser, strategisk arbeid og kommunikasjon.  Det blir arrangert i Bergen i januar 2019.

– Tilbakemeldingene fra deltakerne og innlederne har vært veldig positive, og vi gleder oss til fortsettelsen. Det gjelder både den første kurspiloten, men også den kommende kurspiloten som vil tilbys for mer erfarne forskningsadministratorer våren 2019, sier prosjektleder for Kompetanseutviklingsprosjektet Nichole Elgueta Silva ved Universitetet i Agder.

 

(Tekst: Nichole E. Silva – UiA, Walter Wehus – UiA)