Forskningsrådets “Path to EU Excellence” – utvidet kurstilbud for EU-søknader

Med Forskningsrådets nye satsing “The Path to EU Excellence”, tilbys det nå et utvidet kurstilbud i søknadsprosessen til EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Forskningsrådet logo NFR2020. Det legges også opp til konkret søknadshjelp slik at norske forsknings- og innovasjonsmiljøer leverer flere og bedre H2020-søknader.

Se Forskningsrådets sider for kursoversikt og mer informasjon