Stikkord: nettsider

Stikkordarkiv: nettsider

The Guardian: nyhetsportal for universitetsadministrasjon og -ledelse

Guardian_HiEdNetwork_200Engelske The Guardian har flere faglige nettverk, ett av dem har fokus på høyere utdanning: the Higher Education Network.

Her sorterer de nyheter og reportasjer som er relevnte for høyere utdanning i flere bolker (= hubs, se høgremargen), og av særlig NARMA-interesse kan følgende være: Management and administration.

I tillegg finner vi bolker om leadership, karriere, og forskning.

Velkommen til NARMAs nettsider

NARMA Norsk nettverk for forskningsadministrasjon skal bidra til kompetanseheving, karriereutvikling og kvalitetsheving innen forskningsadministrative tjenester og skal være en møteplass for norske UH-institusjoner og forskningsadministratorer.

Nettsidene vil være navet i NARMAs informasjons- og kommunikasjonsarbeid, hvor bl.a. nettverkets egne aktiviteter, nyheter, organisasjon, relevante dokumenter og øvrige ressurser vil være tilgjengelig.

Her finner du også deltakernes eget forum for informasjons- og erfaringsutveksling om alle temaer innen forskningsadministrasjon.

NARMAs nettsider er under utvikling.