NARMA Vårkonferanse 2023: Call for Abstracts

NARMA Vårkonferanse 2023: Call for Abstracts

NARMA inviterer deg til å bidra på vårkonferansen
‘’Forskingsstøtte i uforutsigbare tider! NARMA 10 år’’

 

NARMAs vårkonferanse 2023 arrangerer på Thon Hotell Arena i Lillestrøm tirsdag 21 og onsdag 22 mars 2023. Noter tidspunktet i din kalender!

NARMAs arbeidsutvalg inviterer deg til å bidra på konferansen.

Alle som arbeider med forskningsadministrative oppgaver, kan bidra til å utforme NARMAs vårkonferanse. Med både innhold og presentasjoner.
Du kan foreslå innlegg eller hele parallellsesjoner i et hvilket som helst tema og perspektiv rundt forskningsledelse og administrasjon. Målet er å tilby faglig innhold som bidrar til ny kunnskap til bruk i det daglige arbeidet innen forskingsadministrasjon. Nedenfor er listet en rekke eksempler:

 • Infrastruktur
 • Databehandling/FAIR
 • Jus/kontrakter
 • Karriereutvikling for yngre forskere
 • Innovasjon
 • Bærekraft
 • Forskerutdanning
 • Nasjonalt vitenarkiv
 • Prosjektøkonomi og oppfølging
 • Forskningskommunikasjon
 • Likestilling og mangfold (Gender Equality Plan)
 • Ansvarlig forskning i internasjonalt samarbeid (AIS)
 • EU-finansiert forskning
 • Nasjonal forskningsfinasiering
 • Open Science
 • Kompetanseutvikling for forskningsadministrative
 • Forskningsetikk

NARMAs arbeidsutvalg er også interessert i ‘’New and emerging topics’’ som forskningsadministrativt personale bør ha kjennskap til.

Send ditt forslag til post@narma.no innen 12.09.2022