Fem på konferansen

Profilbilde Kari Elise MoxnesProfilbilde Marte TøndelProfilbilde Arne HaugenProfilbilde Tina BringslimarkProfilbilde Craig Aaen-Stockdale


Kari Elise MoxnesProfilbilde Kari Elise Moxnes

– Hva jobber du med?

– Jeg er seniorrådgiver ved NMBU, der jeg har jobbet med forskerutdanning siden 2007.

– Hvilke tema er mest interessant for deg på konferansen?

– Både åpen forskning, temaene første dag, forskerutdanning og bærekraft … Jeg synes egentlig alle temaene er interessante! Jeg synes det er fint med felles sesjoner så vi slipper å velge bort noe. Programmet er veldig bra og innlederne er gode. De har kommet med mye konkret og nyttig, spennende og inspirerende stoff som man får lyst til å grave mer i.

– Hvordan synes du det er å delta på en digital konferanse?

– Jeg synes det fungerer kjempegodt. Jeg satt faktisk og tenkte på at det er deilig å slippe å reise frem og tilbake – ikke å slippe å møtes, men alt styret med store konferanser. Det er mye bakgrunnsstøy og det er kø for å spise lunsj. I tillegg skal du passe på å treffe de du ønsker å knytte bånd med. Nå har jeg kunnet konsentrere meg om innholdet på konferansen. Jeg sitter og strikker litt, noterer, tar bilder av skjermen og sender meg selv e-poster med tips jeg skal huske.

– Har du benyttet feltene for å stille spørsmål og chatte?

– Ja, jeg har stilt flere spørsmål og brukt chat-feltet. Jeg har vært litt usikker på om alle spørsmålene mine har nådd frem. Det kunne vært nyttig å se spørsmålene eller stille dem i chatten. Man kan føle seg litt ensom når man ikke vet om andre lurer på de samme tingene.

– Har du sett noen av videoene NARMA har lagt ut?

– Jeg har ikke sett videoene, bare introduksjonsvideoen om selve konferansen. Jeg tenker at jeg skal se på de andre snart.

– Er det tema du savner?

– Jeg synes konferansen treffer veldig bra det vi driver med. Den tar opp såpass mange emner at jeg kan ikke si det er noe konkret jeg savner.


Marte TøndelProfilbilde Marte Tøndel

– Hva jobber du med?

– Jeg er forskningsdirektør på Høgskolen i Innlandet.

– Hvilke tema er mest interessant for deg på konferansen?

– Vi er i ferd med å etablere en forskningsstøtteklynge som går på tvers av organisasjon og organisatoriske søyler, så sesjonen om hvordan organisere og styrke forskningsstøtten var veldig interessant og inspirerende. Et konkret tips jeg tar med meg var dette med å skape engasjement og få med de som er interessert i og har vilje til å samarbeide på tvers. Det sier noe om at det er mange som tenker på samarbeid på tvers. Det er såpass komplekse prosesser som gjelder for forskningsstøtte at vi må samarbeide i team.

– Har du sett andre innlegg du syntes var bra?

–De mer overordnede policysesjonene både med Forskningsrådet som presenterte rådene sine og den aller første introduksjonen om Horisont Europa var interessante – og også innlegget om bærekraft fra politikk til praksis. Det som ellers er mest lærerikt er å høre hvordan andre jobber og få erfaringsutveksling.

– Hvordan synes du det er å delta på en digital konferanse?

– Det fungerer bra. Jeg savner selvfølgelig det fysiske møtet, men dette er en god erstatning.

– Har du benyttet feltene for å stille spørsmål og chatte?

– Ja, jeg har brukt chat-funksjonen for å ønske god morgen.

– Har du sett noen av videoene NARMA har lagt ut?

– Nei, ikke ennå.

– Er det tema du savner?

– Jeg synes det er mye bra, men jeg savner kanskje noe om RRI og hvordan forskningsadministrasjonen kan støtte opp rundt RRI-prosessene. Men årets konferanse dekker usedvanlig bredt, og det gjør programmet ekstra interessant for meg som jobber med hele spennet av forskningsadministrasjon.


Arne HaugenProfilbilde Arne Haugen

– Hva jobber du med?

– Jeg begynte som forskningsrådgiver ved Høgskulen på Vestlandet på mandag. Jeg kommer fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning.

– Hvilke tema er mest interessant for deg på konferansen?

– Fordi jeg er helt ny i feltet tenkte jeg at det viktigste for min del er å snuse litt overalt. Det er klart noe er mer interessant enn annet, men jeg tar til meg alt med største interesse.

– Er det noen bestemte tips eller ideer du vil ta med deg videre?

– Det er ofte det siste en legger merke til, og jeg synes sesjonen torsdag morgen om innovasjon hadde veldig gode og interessante presentasjoner. Et konkret tips var at det er viktig å være oppmerksom på forholdet mellom å introdusere nye begreper og honnørord, og det å forandre virkeligheten. Det er en viktig påminning om at man alltid må stille seg spørsmål om hva man egentlig er ute etter, hva som faktisk er målet. Ellers ser jeg at organisasjon av samarbeid og støttefunksjoner for samarbeid er like viktig her som der jeg kommer fra, det tar jeg med meg.  En annen take-away er at det åpenbart er mange måter å organisere ting på. Etter konferansen kan en reflektere over mangfoldet av muligheter og stille spørsmål ved sin egen måte å gjøre ting på.

– Hvordan synes du det er å delta på en digital konferanse?

– Jeg tenkte først at tre dager med digitalt arrangement var i overkant, men jeg synes konferansen har såpass høy kvalitet og mye interessant at det tåler jeg. Som ny skulle jeg gjerne møtt folk, det hadde vært en fin anledning til å treffe egne kolleger jeg aldri har truffet og andre som man vil møte av og til.

– Har du benyttet feltene for å stille spørsmål og chatte?

– Ja, det har jeg gjort. Det er fint at det er mulig.

– Har du sett noen av videoene NARMA har lagt ut?

– Nei.

– Er det tema du savner?

– Nei, det er det rett og slett ikke. I og med at jeg er ny i feltet og altetende, synes jeg det er et bredt og fint program.


Tina BringslimarkProfilbilde Tina Bringslimark

– Hva jobber du med?

– Jeg jobber i avdeling for forskning og utvikling på Nord Universitet, i sentral avdeling for organisasjonsutvikling. Jeg fungerer som teamleder på avdelingen.

– Hvilke tema er mest interessant for deg på konferansen?

– Det som handler om organisasjonsutvikling, og om hvordan de har organisert forskerstøtte på andre universitet – kanskje spesielt de vi kan sammenligne oss med. Det var veldig interessant å høre om organisering av forskerstøtte fra BOA-teamet på UiB og fra UiT. Vi er i oppbyggingsfasen av dette så det er supernyttig for oss. Hele torsdagen før lunsj har vært veldig bra. Jeg synes det er bra at man får med mangfoldet, at man både har med de store og de litt mindre universitetene.

– Har du sett andre innlegg du syntes var bra?

– Det var interessant å høre Heidi Skramstad fra Høgskulen på Vestlandet på tirsdag. Det er veldig bra at man har de helt konkrete eksemplene på hvordan man gjør ting, ikke bare at man har gjort noe men konkret hvordan man gjør det.

– Hvordan synes du det er å delta på en digital konferanse?

– Jeg skulle fryktelig gjerne ha truffet folkene. Jeg savner praten du får under middagen. Vi kan sikkert ta en telefon og ha et Teams-møte, men det blir ikke det samme. Jeg har ikke vært med fysisk før, for jeg har ikke jobbet så lenge i forskningsadministrasjon, så jeg savner nettverksbyggingen, den uformelle praten, å få høre mer inngående hva folk holder på med. Det er mange jeg ville snakket med over kaffekoppen.

– Har du benyttet feltene for å stille spørsmål og chatte?

– Jeg har stilt spørsmål. Det er egentlig fin måte å få samlet spørsmål på.

– Har du sett noen av videoene NARMA har lagt ut?

– Nei, de visste jeg ikke om.

– Er det tema du savner?

– Nei … Vi sliter litt med implementering av DORA, men jeg synes de har fått med veldig mye på programmet. Det er fint at man kan initiere workshop selv hvis det er noe man savner.


Craig Aaen-StockdaleProfilbilde Craig Aaen-Stockdale

– Hva jobber du med?

– Jeg er seniorrådgiver i forskningsadministrativ avdeling på BI og ansvarlig for blant annet bibliometri og forskningsevaluering.

– Hvilke tema er mest interessant for deg på konferansen?

– Jeg er mest interessert i det som handler om forskningsevaluering. Keynote-talen om ansvarlige evalueringer var veldig interessant. Vi har spesielle utfordringer på BI fordi vi har veldig stort press fra eksterne akkrediteringsorganer som bestemmer hvilke kriterier vi evalueres på. Vi kan ikke eksperimentere med hvordan vi evaluerer våre faglig ansatte, vi må holde oss til veldig etablerte målekriterier som er bestemt av folk i amerikanske, britiske eller europeiske organisasjoner. Hvor langt opp vi kommer i rangeringer av businesskoler betyr mye for studentopptaket. Det er veldig vanskelig å begynne å vektlegge andre ting, og jeg har fortsatt ikke noe svar på dette.

– Har du sett andre innlegg du syntes var bra?

– Innlegget som handlet om åpne forskningsdata med Aronsen fra UiO var veldig interessant. Vi sliter litt med hvordan vi kan koble oss til en infrastruktur for å dele, lagre og gjøre åpent forskjellige typer forskningsdata. Det var også et interessant innlegg fra UiB om hvordan de jobbet med den siste forskningsevalueringen av juridisk forskning i Norge. Disse evalueringene skjer ikke så ofte at avdelingene husker hvordan de gjorde det sist, derfor kan sentraladministrasjonen koordinere det bedre.

– Hvordan synes du det er å delta på en digital konferanse?

Det er selvfølgelig mye bedre med en fysisk konferanse. Å sitte med hodetelefoner på i flere timer over tre dager er slitsomt. Det avhenger litt av hvor mye innhold du har, men tre dager er mye.

– Har du benyttet feltene for å stille spørsmål og chatte?

– Ja, jeg har lagt inn chat-meldinger og stilt noen spørsmål.  I tidligere år har NARMA tatt i bruk Slido, et system der andre kunne se spørsmålet du stilte og gi sin stemme til spørsmålet. Da kunne arrangørene plukke ut de viktigste spørsmålene. Det kunne vært bedre enn at det er helt anonymt og styrt av sesjonsleder.

– Har du sett noen av videoene NARMA har lagt ut?

– Nei, jeg har ikke lagt merke til videoene.

– Er det tema du savner?

– Jeg synes programmet har god bredde, de sakene jeg har vært mest opptatt av har vært diskutert.


Her finner du de omtalte videoene til NARMA (red)

Skrevet av Laila Borge